Μάθε πως σε αφορά

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι να αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να προωθεί την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, να ενισχύει την κοινωνική ένταξη, να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας, και να βελτιώνει την ικανότητα των δημόσιων διοικήσεων να εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες και τα άτομα που αναζητούν εργασία.

Επικαιρότητα

10/08/2017

Προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων και κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α' Κύκλος)»

Ανακοινώθηκε η Απόφαση συμπληρωματικού προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων και κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

08/08/2017

Πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος "Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας"

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη συνολικά 2.868 ατόμων που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

27/07/2017

Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες A' υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών - Β' Κύκλος, για 1.639 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Η δράση αφορά στη δημιουργία 1.639 θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της πρόσληψης ανέργων σε Δήμους και Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών, για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

18/07/2017

Τεχνική συνάντηση για την ενεργοποίηση των δράσεων υγείας στα ΠΕΠ και τη χρήση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων

Στο πλαίσιο συντονισμού των δράσεων ΕΚΤ που υλοποιούνται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, η ΕΥΣΕΚΤ διοργάνωσε τεχνική συνάντηση τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017.

14/07/2017

Έναρξη υποβολής αιτήσεων σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης και κατάρτισης σε 17 ∆ήµους, θύλακες υψηλής ανεργίας (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόµενους ξεκίνησε σήμερα 14 Ιουλίου 2017 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017.

10/07/2017

Έναρξη υποβολής αιτήσεων εργοδοτών σε «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών»

Ξεκινά στις 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

05/07/2017

Αποτελέσματα δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018»

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ, δημοσίευσε τους οριστικούς πίνακες των δικαιούχων και μη δικαιούχων voucher για τους παιδικούς σταθμούς, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018».

21/06/2017

Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ (σχολικό έτος 2017-2018)

Το έργο της "Μαθητείας στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ" έχει ως κύριο στόχο την ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας νέων ηλικίας 16-23 ετών.

08/06/2017

Ξεκινά ο Β' κύκλος του προγράμματος "Ενίσχυση της αυτoαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης"

Η δράση αποτελεί τη συνέχεια του Α' κύκλου και στοχεύει στην ενίσχυση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το επιστημονικό τους αντικείμενο.

08/06/2017

Αποτελέσματα προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του «Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)», ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

23/05/2017

Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής σε παιδικούς σταθμούς στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018»

Στόχος της δράσης είναι να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των ωφελουμένων στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (παιδιά και άτομα με αναπηρία) σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

08/05/2017

9η Μαΐου - Ημέρα της Ευρώπης - εκδήλωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Υπουργείο Εξωτερικών πραγματοποιούν αύριο 9 Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης, στις 14.30 στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κοινή εκδήλωση για τα  40 χρόνια  της Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα  και τα 60 χρόνια από την υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης.

08/05/2017

Ανακοίνωση για τη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (παιδικοί σταθμοί) 2017-2018

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ, η διαδικασία για την υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" θα ξεκινήσει φέτος νωρίτερα, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων εντός Ιουνίου, ώστε οι ωφελούμενοι γονείς να έχουν το χρόνο να βρουν θέσεις για τα παιδιά τους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς που επιθυμούν.

03/05/2017

Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2017

Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2017 (#EUinMyRegion) είναι μια πανευρωπαϊκή καμπάνια που ενθαρρύνει τους πολίτες να ανακαλύψουν έργα στην περιοχή τους τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.