Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες

1/6/2022

 

Ανακοινώθηκαν από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών τα οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε υποψηφίους διδάκτορες.

 

Οι Οριστικοί Πίνακες είναι ταξινομημένοι βάσει του αριθμού της ηλεκτρονικής αίτησης εκάστου/ης υποψηφίου/ας.

 

Οι περιλαμβανόμενοι υποψήφιοι στον οριστικό πίνακα επιλέξιμων αιτήσεων κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Συν. 20η/26-5-2022) ανακηρύσσονται υπότροφοι του προγράμματος.

 

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στο mail: diagwnismoi@iky.gr, καθώς και στα τηλέφωνα: 210 3726346 και 210 3726395. 

 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδος» του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020.


 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Φορέας

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/6/2022