• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα
  Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα
  ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΝΑΙ να αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να προάγει την εκπαίδευση, να ενισχύει την κοινωνική ένταξη, να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας, να ενισχύει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης.
 • Από το 1957...
  Από το 1957...
  ... ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας εκατομμύρια Ευρωπαίους κάθε χρόνο.
 • Μάθε πώς σε αφορά
  Μάθε πώς σε αφορά
  Το ΕΚΤ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και με συγχρηματοδότηση δεκάδων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών έργων στην Ελλάδα, συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική ευημερία.
 

ΕπικαιρότηταΕπικαιρότητα

17/07/2021
Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 19/7/2021 έως 3/8/2021.

05/07/2021

Το πρόγραμμα "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας" αφορά στη χρηματοδότηση της παροχής διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

10/06/2021

Στο πλαίσιο συντονιστικών ενεργειών για το σχεδιασμό των Προγραμμάτων και δράσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027, η ΕΥΣΕΚΤ δημοσιεύει ενημερωτικά κείμενα για τις κύριες αρχές και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το ΕΚΤ+.

 

31/05/2021

Στόχος της δράσης είναι η αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής ανισότητας και περιθωριοποίησης αυτής της κοινωνικής ομάδας μέσα από τη βελτίωση των συνθηκών ένταξης και συμμετοχής παιδιών Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα.

08/05/2021
Έμβλημα ΕΕ

Την Ημέρα της Ευρώπης, κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, γιορτάζουμε την ειρήνη και την ενότητα στην Ευρώπη. Φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

 

22/04/2021

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ένταξη των Ρομά εκπόνησε έγγραφο για την αποτελεσματική συμπερίληψη των παρεμβάσεων για τους Ρομά στη νέα Προγραμματική Περίοδο.

29/03/2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 24 Μαρτίου την πρώτη ολοκληρωμένη Στρατηγική της ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς και πρόταση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών για παιδιά που απειλούνται από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό.

05/03/2021

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το Σχέδιο Δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, εκθέτοντας τη δέσμευσή της για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη που εστιάζει στις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες για το μέλλον και ανοίγει το δρόμο για μια δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και σταθερή κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη.

23/02/2021

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη, παρατείνονται κατά 6 μήνες οι καταληκτικές ημερομηνίες υλοποίησης ενταγμένων έργων σε 3 δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

17/02/2021

Αφορά στις δομές που επαναλειτούργησαν μετά τα περιοριστικά μέτρα Νοεμβρίου 2020 και εκ νέου ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων Φεβρουαρίου 2021, για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

12/07/2021

Η δράση αφορά στη δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εργασίας  στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, η Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.

30/06/2021
Πολιτική Συνοχής 2021-2027

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την πολιτική συνοχής δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

01/06/2021

Ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων.

27/05/2021

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων γυμναστηρίων και παιδότοπων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 28/7/2021.

06/05/2021

Η έκθεση παρέχει μια σύνοψη των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΚΤ στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης, συγκεντρώνοντας τα δεδομένα 2014-2019 και παρουσιάζοντας τα κύρια επιτεύγματα από τις παρεμβάσεις ΕΚΤ και ΠΑΝ.

28/04/2021

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 2.900 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων.

31/03/2021

Δείτε πως μπορείτε να συμμετάσχετε σε διαβούλευση της ΕΕ για τη γήρανση και ποια είναι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να υιοθετηθούν ώστε οι ηλικιωμένοι σε ολόκληρη την ΕΕ να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους.

 

08/03/2021

Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

01/03/2021

Λίγο πριν την έγκριση του σχεδίου δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για κοινωνικά θέματα.

23/02/2021

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, η απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και η αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Ξηράς.

16/02/2021

Το 2021 τα βραβεία Regiostars επικεντρώνονται σε πέντε τομείς καίριας σημασίας για την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε όλα τα ΝΕΑ & τις ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ