Μάθε πως σε αφορά

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι να αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να προωθεί την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, να ενισχύει την κοινωνική ένταξη, να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας, και να βελτιώνει την ικανότητα των δημόσιων διοικήσεων να εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες και τα άτομα που αναζητούν εργασία.

Τελευταία νέα

29/9/2016

Ένταξη της πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ»

Υπογράφηκε στις 22/09/2016 από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, κ. Γ. Ιωαννίδη, η ένταξη της πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ».

27/9/2016

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για 1.400 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών στη Βόρειο Ελλάδα

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων που απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών στους τομείς (α) της εφοδιαστικής αλυσίδας–logistics, και (β) του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων.

26/9/2016

Σχέδιο πρόσκλησης προς διαβούλευση για τη δράση «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής»

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ), ως Δικαιούχος της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής», θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της σχετικής πρόσκλησης.

20/9/2016

Ένταξη της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής»

Η δράση αφορά στην παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε 23.000 άνεργους, 29-64 ετών, σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης.

19/9/2016

Εντάξεις πράξεων για την υποστήριξη της δομής παρακολούθησης της ισότητας των φύλων και την επέκταση του μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς

Υπογράφτηκαν στις 13/9/2016 από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, κ. Γ. Ιωαννίδη οι αποφάσεις έντακης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 για τις δύο ακόλουθες πράξεις: "Εξειδικευμένη υποστήριξη του Μηχανισμού Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων" και "Επέκταση των παραγωγικών λειτουργιών της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς (ΔΑΑΕ)"