Μάθε πως σε αφορά

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι να αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να προωθεί την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, να ενισχύει την κοινωνική ένταξη, να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας, και να βελτιώνει την ικανότητα των δημόσιων διοικήσεων να εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες και τα άτομα που αναζητούν εργασία.

Επικαιρότητα

06/01/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υποστηρίζει εκατομμύρια Ευρωπαίους

Έκθεση αξιολόγησης των επενδύσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, με ειδικές εκθέσεις για κάθε κράτος μέλος, δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

04/01/2017

Υπερκάλυψη στόχου απορρόφησης ΕΣΠΑ το 2016

Ο στόχος του έτους 2016 για την απορρόφηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 έχει υπερκαλυφθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

05/12/2016

Πρόγραμμα υποστήριξης ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές

Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση μικρών προτάσεων που κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών με στόχο την ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

02/12/2016

Έναρξη προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα σε 10.000 ανέργους, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και άνω και με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, να προσληφθούν σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

01/12/2016

Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης για 23.000 ανέργους,29 έως 64 ετών, σε κλάδους αιχμής

Ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Δεκεμβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 23.000 ανέργους, ηλικίας 29-64 ετών, που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης, πιστοποίησης και απασχόλησης σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας.

30/11/2016

Οριστική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους δυνητικούς δικαιούχους της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 λήγει οριστικά η προθεσμία υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης.  Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση της προθεσμίας αυτής οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

03/11/2016

Οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Στόχος της δράσης είναι η  οικονομική ενίσχυση φοιτητών/τριών Α.Ε.Ι. που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες με στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών φοιτητών/τριών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.