Μάθε πως σε αφορά

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι να αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να προωθεί την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, να ενισχύει την κοινωνική ένταξη, να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας, και να βελτιώνει την ικανότητα των δημόσιων διοικήσεων να εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες και τα άτομα που αναζητούν εργασία.

Επικαιρότητα

05/12/2016

Πρόγραμμα υποστήριξης ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές

Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση μικρών προτάσεων που κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών με στόχο την ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

01/12/2016

Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης για 23.000 ανέργους,29 έως 64 ετών, σε κλάδους αιχμής

Ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Δεκεμβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 23.000 ανέργους, ηλικίας 29-64 ετών, που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης, πιστοποίησης και απασχόλησης σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας.

30/11/2016

Οριστική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους δυνητικούς δικαιούχους της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 λήγει οριστικά η προθεσμία υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης.  Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση της προθεσμίας αυτής οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

15/11/2016

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

Εντός του Νοεμβρίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, θα δημοσιευθεί η προκήρυξη ενός νέου προγράμματος για 10.000 ανέργους, ηλικίας 30-49 ετών.

03/11/2016

Οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Στόχος της δράσης είναι η  οικονομική ενίσχυση φοιτητών/τριών Α.Ε.Ι. που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες με στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών φοιτητών/τριών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

18/10/2016

Ένταξη της πράξης "Κέντρα Δια Βίου Μάθησης - Νέα Φάση" στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Η πράξη έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση και διεύρυνση του θεσμού των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που είτε ιδρύθηκαν και λειτούργησαν κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο από ΟΤΑ Α' βαθμού, είτε πρόκειται τώρα να λειτουργήσουν για πρώτη φορά.

12/10/2016

Οι δράσεις ΕΣΠΑ που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση - Συνέντευξη τύπου

Οι δράσεις ΕΣΠΑ που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση παρουσιάστηκαν στην κοινή συνέντευξη τύπου με θέμα τον «Νέο χαρακτήρα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την Ανώτατη Εκπαίδευση». της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Σίας Αναγνωστοπούλου και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξη Χαρίτση.