Μάθε πως σε αφορά

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι να αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να προωθεί την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, να ενισχύει την κοινωνική ένταξη, να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας, και να βελτιώνει την ικανότητα των δημόσιων διοικήσεων να εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες και τα άτομα που αναζητούν εργασία.

Τελευταία νέα

18/10/2016

Ένταξη της πράξης "Κέντρα Δια Βίου Μάθησης - Νέα Φάση" στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Η πράξη έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση και διεύρυνση του θεσμού των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που είτε ιδρύθηκαν και λειτούργησαν κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο από ΟΤΑ Α' βαθμού, είτε πρόκειται τώρα να λειτουργήσουν για πρώτη φορά.

14/10/2016

Ένταξη της πράξης για Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Εργαζομένων και Ανέργων - Ανακατανομή θέσεων για το πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαικής Εμπειρίας

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 η πράξη «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων». Επίσης ανακοινώθηκε επανακατάνομη αδιάθετων θέσεων στο πλάισιο της δράσης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας"

12/10/2016

Οι δράσεις ΕΣΠΑ που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση - Συνέντευξη τύπου

Οι δράσεις ΕΣΠΑ που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση παρουσιάστηκαν στην κοινή συνέντευξη τύπου με θέμα τον «Νέο χαρακτήρα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την Ανώτατη Εκπαίδευση». της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Σίας Αναγνωστοπούλου και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξη Χαρίτση.

11/10/2016

Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά

Υπογράφηκε στις 5/10/2016 από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, κ. Γ. Ιωαννίδη, η ένταξη της πράξης «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020.

4/10/2016

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, 6.339 θέσεων πλήρους απασχόλησης σε 34 Δήμους, θύλακες υψηλής ανεργίας

Στόχος της δράσης είναι αφενός η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου η αναβάθμιση των προσόντων τους ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, παράγοντας ταυτόχρονα κοινωνικό έργο σε τοπικό επίπεδο.