• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα
  Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα
  ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΝΑΙ να αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να προάγει την εκπαίδευση, να ενισχύει την κοινωνική ένταξη, να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας, να ενισχύει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης.
 • Από το 1957...
  Από το 1957...
  ... ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας εκατομμύρια Ευρωπαίους κάθε χρόνο.
 • Μάθε πώς σε αφορά
  Μάθε πώς σε αφορά
  Το ΕΚΤ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και με συγχρηματοδότηση δεκάδων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών έργων στην Ελλάδα, συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική ευημερία.
 

ΕπικαιρότηταΕπικαιρότητα

24/11/2020

Στόχος των εργαστηρίων είναι να υποστηρίξουν το έργο σχεδιασμού νέων δράσεων στους ανωτέρω τομείς, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

12/11/2020

Περιλαμβάνει στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των παρεμβάσεων του ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΘΣ 9 για την περίοδο 2014-2018 σε κάθε Κράτος Μέλος.

29/10/2020

Τυχόν διευκρινιστικά ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στους Δικαιούχους μετά την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων/προκηρύξεων.

21/10/2020

Τα μέτρα απασχόλησης και κινητικότητας που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχουν θετικό αντίκτυπο στους εργαζόμενους στην ΕΕ, όπως καταδεικνύει σχετική μελέτη.

01/10/2020

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου οδηγιών και κατευθύνσεων που θα ακολουθούν όλες οι προσκλήσεις που αφορούν σε σχετικές δράσεις.

17/08/2020
Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ

Στις 229.600 έφτασαν φέτος οι αιτήσεις που αφορούν παιδιά για Σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ- ΜΕΑ, έναντι 172.197 του προηγούμενου έτους.

05/08/2020

Παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έως τις 7/8/2020.

27/07/2020

Υπεγράφη η εγκύκλιος για τη δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου πλαισίου ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

03/07/2020

Την 1η Ιουλίου η Επιτροπή παρουσίασε μια δέσμη μέτρων πολιτικής για την απασχόληση και τις δεξιότητες ενώ εγκαινίασε τη νέα πλατφόρμα Europass.

 

29/06/2020

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων τους.

11/06/2020

Στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών 2020, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων  και ο ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με τη Google ανακοίνωσαν ένα νέο πρόγραμμα, που αφορά στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και την επαγγελματική αποκατάσταση των ανέργων.  

09/05/2020
Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ημέρα της Ευρώπης στις 9 Μαΐου είναι μια ευκαιρία για τον εορτασμό της ειρήνης και της ενότητας στην Ευρώπη. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής «Διακήρυξης Σουμάν» που  θεωρείται η απαρχή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

04/04/2020

H δυνατότητα χρηματοδότησης έργων μόνο με κοινοτικούς πόρους και δίχως εθνική συνδρομή, για το τρέχον έτος, επιτρέπει την ανακατεύθυνση χρημάτων του προϋπολογισμού σε άλλες ανάγκες που έχει προκαλέσει η επιδημία του Covid-19.

17/03/2020

Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από άτομα-πιθανά κρούσματα κορωνοϊού, παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη διαχείριση των περιστατικών COVID-19 σε νέους επαγγελματίες υγείας και ενίσχυση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΔΥ.

13/11/2020

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διαδικτυακού εργαστηρίου και εδώ μπορείτε να βρείτε το σχετικό υλικό.

10/11/2020

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των Δεξιοτήτων και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και επιλεγμένες πρακτικές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

21/10/2020

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Competence Centres for Social Innovation” της ΕΕ, η Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας & Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση εθνικού σχήματος για την Κοινωνική Καινοτομία.

16/10/2020

Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η υποστήριξη παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του θεματικού στόχου 10.

20/08/2020

Δημοσιεύτηκαν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης καθώς και σχετικές οδηγίες προς τις ωφελούμενες/νους.


 

07/08/2020

H δράση στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στη μείωση της ανεργίας κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

31/07/2020

Σε συνέχεια των νομοθετημάτων και διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί όσον αφορά τη λειτουργία και χρηματοδότηση Δομών και δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου  στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, παρατίθενται ακολούθως όλα τα σχετικά έγγραφα.

 

17/07/2020

Το πρόγραμμα παρέχει σε ωφελούμενα άτομα θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας  βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε: βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιων με Αναπηρίες.

01/07/2020

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για εκπαιδευτές ενηλίκων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση των Δήμων.

12/06/2020

Εκδόθηκε αρχείο για τον ορισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων αλλά και των εμπλεκόμενων στη διαχείριση προγραμμάτων στήριξης της επιχειρηματικότητας.

12/05/2020
ΟΑΕΔ

Αναρτήθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Επιτυχόντων και Απορριφθέντων για το «Πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών» με έμφαση στις γυναίκες, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.

27/04/2020

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορωνοϊού κατ΄οίκoν», δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  πλήρωση 1.100 θέσεων εργασίας.

20/03/2020

Η Πρωτοβουλία στοχεύει στην παροχή οικονομικής στήριξης στα κράτη μέλη ώστε να ανταποκριθούν άμεσα στην κρίση του Κορωνοϊού και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της.

Δείτε όλα τα ΝΕΑ & τις ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ