Μάθε πως σε αφορά

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι να αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να προωθεί την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, να ενισχύει την κοινωνική ένταξη, να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας, και να βελτιώνει την ικανότητα των δημόσιων διοικήσεων να εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες και τα άτομα που αναζητούν εργασία.

Επικαιρότητα

17/02/2017

Ευρωπαϊκά βραβεία RegioStars 2017 για την περιφερειακή ανάπτυξη

Στόχος των βραβείων είναι η αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών στο χώρο της περιφερειακής ανάπτυξης και η ανάδειξη πρωτότυπων και καινοτόμων έργων.

15/02/2017

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης ανέργων στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 24.251 θέσεις εργασίας σε όλους τους δήμους της χώρας

Αναρτήθηκαν την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλεισμένων του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε όλους τους δήμους της χώρας, για 24.251 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

13/02/2017

Έκδοση απόφασης προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων και βαθμολογική κατάταξη επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της Δράσης περιλαμβάνει 1.526 επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 86.086.885,35€.

30/01/2017

Αποτελέσματα δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα τον κατάλογο αποτελεσμάτων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».

24/01/2017

Έναρξη προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε όλους τους δήμους της χώρας για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Ξεκινά σήμερα 24 Ιανουαρίου 2017 και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε όλους τους δήμους της χώρας.

06/01/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υποστηρίζει εκατομμύρια Ευρωπαίους

Έκθεση αξιολόγησης των επενδύσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, με ειδικές εκθέσεις για κάθε κράτος μέλος, δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

04/01/2017

Υπερκάλυψη στόχου απορρόφησης ΕΣΠΑ το 2016

Ο στόχος του έτους 2016 για την απορρόφηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 έχει υπερκαλυφθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

05/12/2016

Πρόγραμμα υποστήριξης ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές

Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση μικρών προτάσεων που κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών με στόχο την ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

02/12/2016

Έναρξη προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα σε 10.000 ανέργους, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και άνω και με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, να προσληφθούν σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

01/12/2016

Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης για 23.000 ανέργους,29 έως 64 ετών, σε κλάδους αιχμής

Ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Δεκεμβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 23.000 ανέργους, ηλικίας 29-64 ετών, που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης, πιστοποίησης και απασχόλησης σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας.