Μάθε πως σε αφορά

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι να αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να προωθεί την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, να ενισχύει την κοινωνική ένταξη, να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας, και να βελτιώνει την ικανότητα των δημόσιων διοικήσεων να εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες και τα άτομα που αναζητούν εργασία.

Τελευταία νέα

18/8/2016

Δύο νέα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 13.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και ΚΟΙΝΣΕΠ

Με στόχο να διευκολυνθεί η είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, δύο νέα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ξεκινούν.

9/8/2016

Εντάξεις Πράξεων για τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος

Οι Πράξεις αφορούν προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού, αναπληρωτών καθηγητών και λοιπού προσωπικού σε όλα τα σχολεία της χώρας, για το σχολικό έτος 2016-2017.

30/7/2016

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών»

Η πράξη αφορά στη χορήγηση 289 υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

22/7/2016

Ένταξη της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας»

Στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας με σκοπό την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών αναπηρίας και την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της ΕΣΑμεΑ ως πυρήνα παραγωγής πολιτικών για την αναπηρία.

22/7/2016

Ένταξη της Πράξης «Πιλοτική Εφαρμογή Διαδραστικής – Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης»

Υπογράφηκε στις 11/7/2016 η ένταξη της πράξης με δικαιούχο το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.