Μάθε πως σε αφορά

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι να αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να προωθεί την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, να ενισχύει την κοινωνική ένταξη, να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας, και να βελτιώνει την ικανότητα των δημόσιων διοικήσεων να εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες και τα άτομα που αναζητούν εργασία.

Τελευταία νέα

22/7/2016

Ένταξη της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας»

Στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας με σκοπό την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών αναπηρίας και την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της ΕΣΑμεΑ ως πυρήνα παραγωγής πολιτικών για την αναπηρία.

22/7/2016

Ένταξη της Πράξης «Πιλοτική Εφαρμογή Διαδραστικής – Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης»

Υπογράφηκε στις 11/7/2016 η ένταξη της πράξης με δικαιούχο το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

18/7/2016

Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2016» - Συμμετοχές έως 28 Αυγούστου

Φωτογραφείστε έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε μαθήματα φωτογραφίας και ένα ταξίδι για δύο άτομα στις Βρυξέλλες.

12/7/2016

Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής σε παιδικούς σταθμούς στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2016-2017"

Στόχος της δράσης είναι να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των ωφελουμένων στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (παιδιά και άτομα με αναπηρία) σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

11/7/2016

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, 3.737 θέσεων πλήρους απασχόλησης σε 17 ∆ήµους, θύλακες υψηλής ανεργίας (Α’ ΚΥΚΛΟΣ)

Πρόκειται για νέα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας, οκτάµηνης διάρκειας, που απευθύνονται κυρίως σε µακροχρόνια ανέργους και στα οποία για πρώτη φορά, εισάγεται το κριτήριο της εντοπιότητας, προκειµένου να πριµοδοτούνται οι δηµότες των περιοχών µε υψηλή ανεργία.