• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα
  Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα
  ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΝΑΙ να αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να προάγει την εκπαίδευση, να ενισχύει την κοινωνική ένταξη, να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας, να ενισχύει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης.
 • Από το 1957...
  Από το 1957...
  ... ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας εκατομμύρια Ευρωπαίους κάθε χρόνο.
 • Μάθε πώς σε αφορά
  Μάθε πώς σε αφορά
  Το ΕΚΤ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και με συγχρηματοδότηση δεκάδων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών έργων στην Ελλάδα, συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική ευημερία.
 

ΕπικαιρότηταΕπικαιρότητα

09/10/2019

Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων ΤΠΕ στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / σε Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

19/09/2019

H Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας υλοποιεί τη δράση «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας».

12/09/2019

H Ειδική Yπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» συστήνει Μητρώο Επαληθευτών - Ελεγκτών.

03/07/2019
EU Roma Network

Στόχος του Δικτύου είναι να συμβάλει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της καταπολέμησης των διακρίσεων στην κοινότητα των Ρομά καθώς και στην βέλτιστη χρήση των ΕΔΕΤ, για το σκοπό αυτό.

28/06/2019

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

07/06/2019

H 1η Εγκύκλιος αποτελεί την εκκίνηση του επίσημου διαλόγου για το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 στο πλαίσιο του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2021-2027.

19/09/2019

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ανακοίνωσε την υλοποίηση της δράσης η οποία αφορά στην κατάρτιση και πιστοποίηση 1.250 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται.

16/09/2019

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελούμενων λήγει στις 30/09/2019 και ώρα 23:59.

05/07/2019

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού και των ερευνητικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές της ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους

02/07/2019
Road trip project 2019

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι τις 24 Ιουλίου 2019.

28/06/2019

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής αρχίζει από 28/06/2019 και ώρα 14:00 και λήγει την 23/08/2019 και ώρα 23:59.

 

06/06/2019

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς συναφείς με τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας και του εξαγωγικού εμπορίου, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους έως 2/8/2019.

Δείτε όλα τα ΝΕΑ & τις ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ