• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα
  Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα
  ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΝΑΙ να αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να προάγει την εκπαίδευση, να ενισχύει την κοινωνική ένταξη, να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας, να ενισχύει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης.
 • Από το 1957...
  Από το 1957...
  ... ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας εκατομμύρια Ευρωπαίους κάθε χρόνο.
 • Μάθε πώς σε αφορά
  Μάθε πώς σε αφορά
  Το ΕΚΤ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και με συγχρηματοδότηση δεκάδων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών έργων στην Ελλάδα, συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική ευημερία.
 

ΕπικαιρότηταΕπικαιρότητα

10/06/2019
Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2019-2020

Στόχος της δράσης είναι να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των ωφελουμένων στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (παιδιά και άτομα με αναπηρία) σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

06/06/2019

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς συναφείς με τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας και του εξαγωγικού εμπορίου, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους έως 2/8/2019.

30/05/2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από το 2014 για την προώθηση και βελτίωση της απασχόλησης των νέων, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

 

22/05/2019

601 υποτροφίες θα κατανεμηθούν σε νέους ερευνητές κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών για μεταδιδακτορική έρευνα σε 7 επιστημονικούς κλάδους.

22/04/2019
Εκδήλωση για τις μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Ειδικός Γραμματέας των ΕΠ/ΕΚΤ Γ. Ιωαννίδης παρουσίασε τους στόχους και τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» επισημαίνοντας τη σημαντική συμβολή του στην κοινωνική ευημερία.

08/04/2019
Το ΕΚΤ στηρίζει τους νέους ερευνητές

7.600 νέοι ερευνητές έχουν ενισχυθεί μέχρι σήμερα, αριθμός που αναμένεται να ανέλθει σε 16.000 έως το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου.

07/06/2019

H 1η Εγκύκλιος αποτελεί την εκκίνηση του επίσημου διαλόγου για το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 στο πλαίσιο του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2021-2027.

03/06/2019

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., καλεί βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ να δηλώσουν μέχρι την Παρασκευή 7.6.2019 την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στη δράση

24/05/2019

Χορηγούνται συνολικά 40 υποτροφίες ύψους 1.000€ εκάστη σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που βρίσκονται από το 2ο έως το 5ο έτος φοίτησης.

09/05/2019
Πρόσκληση

Την Ημέρα της Ευρώπης, κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, γιορτάζουμε την ειρήνη και την ενότητα στην Ευρώπη. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής «Διακήρυξης Σουμάν» που θεωρείται η απαρχή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

18/04/2019

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 16 θέσεων Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης και 60 θέσεων Υπευθύνων Εκπαίδευσης για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

04/04/2019

Η δράση αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων σε 13.400 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας που τελούν σε επίσχεση εργασίας ή έχουν συμμετάσχει σε Τριμερή Συμφιλιωτική Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας.

Δείτε όλα τα ΝΕΑ & τις ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ