• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα
  Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα
  ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΝΑΙ να αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να προάγει την εκπαίδευση, να ενισχύει την κοινωνική ένταξη, να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας, να ενισχύει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης.
 • Από το 1957...
  Από το 1957...
  ... ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας εκατομμύρια Ευρωπαίους κάθε χρόνο.
 • Μάθε πώς σε αφορά
  Μάθε πώς σε αφορά
  Το ΕΚΤ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και με συγχρηματοδότηση δεκάδων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών έργων στην Ελλάδα, συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική ευημερία.
 

ΕπικαιρότηταΕπικαιρότητα

23/02/2021

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη, παρατείνονται κατά 6 μήνες οι καταληκτικές ημερομηνίες υλοποίησης ενταγμένων έργων σε 3 δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

17/02/2021

Αφορά στις δομές που επαναλειτούργησαν μετά τα περιοριστικά μέτρα Νοεμβρίου 2020 και εκ νέου ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων Φεβρουαρίου 2021, για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

16/02/2021

Το 2021 τα βραβεία Regiostars επικεντρώνονται σε πέντε τομείς καίριας σημασίας για την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

28/01/2021

Επιδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας για την πρόσληψη 7.000 ανέργων, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών.

23/12/2020

Άρθρο του ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρη Σκάλκου για την ανασυγκρότηση της οικονομίας το 2021.

04/12/2020

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρη Σκάλκου, για τη συμβολή των κοινοτικών πόρων στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας τα επόμενα χρόνια.

25/11/2020

Σε συνέχεια έκδοσης της υπ’ αριθ. 123468 Υπουργικής Απόφασης, καθώς και ερωτημάτων που τέθηκαν από φορείς και σχετικού υπομνήματος της ΠΟΣΙΠΣ, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ εξέδωσε σχετική διευκρινιστική ανακοίνωση.

12/11/2020

Περιλαμβάνει στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των παρεμβάσεων του ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΘΣ 9 για την περίοδο 2014-2018 σε κάθε Κράτος Μέλος.

29/10/2020

Τυχόν διευκρινιστικά ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στους Δικαιούχους μετά την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων/προκηρύξεων.

23/02/2021

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, η απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και η αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Ξηράς.

17/02/2021

Λάβετε μέρος στην έρευνα και προσδιορίστε τις δικές σας ανάγκες και προτεραιότητες για ανοιχτά δεδομένα.

11/02/2021

Κρίσιμη η στήριξη του ΕΚΤ για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και θέσεις εργασίας, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

28/01/2021

Στην περιφερειακή ανάπτυξη μετά την πανδημία αναφέρθηκε σε άρθρο του στην εφημερίδα “Τα Νέα”, ο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος.

22/12/2020

Η πρόσκληση απευθύνεται σε άνεργους και σε παρόχους κατάρτισης που θα υποβάλλουν αίτηση έως 1/2/2021

30/11/2020

Στόχος των εργαστηρίων είναι να υποστηρίξουν το έργο σχεδιασμού νέων δράσεων στους ανωτέρω τομείς, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

13/11/2020

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διαδικτυακού εργαστηρίου και εδώ μπορείτε να βρείτε το σχετικό υλικό.

10/11/2020

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των Δεξιοτήτων και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και επιλεγμένες πρακτικές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

21/10/2020

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Competence Centres for Social Innovation” της ΕΕ, η Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας & Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση εθνικού σχήματος για την Κοινωνική Καινοτομία.

Δείτε όλα τα ΝΕΑ & τις ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ