Προσκλήσεις - Προκηρύξεις ΕΥΣΕΚΤ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Αποτελέσματα 1 - 10 από 25 από 3
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη αξιολόγησης της λειτουργίας των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στα ΠΕΠ και στο ΕΠ ΜΔΤ»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/5/2018
Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το "Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)" (Οδυσσεύς Φωκάς)

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/3/2015
Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το "Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)" (Sprider Stores S.A.)

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/12/2014
Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το "Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)" (NUTRIART)

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/12/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υλοποίησης εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο «Μεθοδολογία, καταγραφή και αποτίμηση καλών πρακτικών των παρεμβάσεων ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2007-2013»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/5/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Παροχή νομικής υποστήριξης για τις δράσεις του ΕΚΤ»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/5/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: Προσδιορισμός διαχείρισης, κοστολόγηση και τεκμηρίωση του μοναδιαίου κόστους της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/5/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «Αξιολόγηση των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/5/2014
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου της ΕΥΣΕΚΤ για τις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ)»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/12/2012
Πρόσκληση για Υποβολή Προφορών Εμπειρογνωμοσύνης με θέμα: “Σχεδιασμός Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ”

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/12/2012


Αποτελέσματα 1 - 10 από 25 από 3
Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ