Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Υποβολή ερωτήματος

*
*

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ)

Κοραή 4, 105 64
Αθήνα
Τηλ: 210 5271400
Φαξ: 210 5271420
Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ