Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Αποτελέσματα 1 - 10 από 82 από 9

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία (προς Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης)

Ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί από 1/1/2022 και μετά, από πρώην άνεργους ηλικίας 30-45 ετών.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 17/5/2022 - 30/6/2022

Σύστημα τηλεϊατρικής – τηλεφροντίδας για την αντιμετώπιση έκτακτων/επειγόντων ιατρικών περιστατικών ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της Αρκαδίας

Αξιοποίηση καινοτόμων συστημάτων και σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση έκτακτων ιατρικών περιστατικών του συγκεκριμένου πληθυσμού της περιοχής ΤΑΠΤοΚ (κάτοικοι των Δήμων Μεγαλόπολης, Γορτυνίας και Τρίπολης πλην αστικού ιστού).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 16/5/2022 - 16/8/2022

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας

Υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε τουλάχιστον 9.000 ανέργους αποφοίτους Α΄θμιας, Β΄θμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, να λάβουν εξειδικευμένη κατάρτιση σε νέες ειδικότητες και να πιστοποιήσουν τα προσόντα τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 13/5/2022 - 10/6/2022

Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης, μέσης διάρκειας 140 ωρών, τα οποία ως προς το σκέλος των εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων θα διεξαχθούν βάσει πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων. Επιπλέον, το σύνολο των συμμετεχόντων θα μετάσχει σε διαδικασίες πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 10/5/2022 - 15/6/2022

Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Παροχή στοχευμένων υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων μακροχρόνια ανέργων σε οικονομικές δραστηριότητες της τοπικής/περιφερειακής οικονομίας, με αναπτυξιακή δυναμική, προκειμένου να ενδυναμωθεί η απασχολησιμότητά τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 27/4/2022 - 30/5/2022

Δράσεις ενδυνάμωσης Δομών ανηλίκων [ΠΡ_60]

Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης που έχουν ως βασική αρμοδιότητα την προστασία των ανηλίκων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 18/4/2022 - 31/5/2022

Δράσεις αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της λειτουργίας του τομέα Υγείας (Β’ φάση) [ΠΡ_62]

Δράσεις βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας των φορέων του τομέα υγείας μέσω του επανακαθορισμού και απλοποίησης και προτυποποίησης των εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζουν οι φορείς, της ηλεκτρονικοποίησης υπηρεσιών κ.α. .

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 11/4/2022 - 31/5/2022

Δράσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα και την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων (Β' φάση) [ΠΡ_61]

Δράσεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, είτε να απευθύνονται οριζόντια σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα με παροχή κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης για το σύνολο ή/και ειδικότερα για υποσύνολα υπαλλήλων, είτε να αφορούν στην υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων για επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας, τα οποία θα είναι σχεδιασμένα σε στενή συνεργασία με τους δημόσιους οργανισμούς που θα τα αιτούνται, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτεραιότητές τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 8/4/2022 - 31/5/2022

Υποστήριξη επιχειρήσεων και εργαζόμενων στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Στερεά Ελλάδα

Παρεμβάσεις που εντάσσονται στις εγκεκριμένες «Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΣΒΑΑ) των Ενδιάμεσων Φορέων Δήμου Λαμιέων, Δήμου Χαλκιδέων και Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 11/4/2022 - 31/8/2022

Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ και των ΑΣΕΙ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους - Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ των ΑΣΕΙ

Επανασχεδίαση και ανασυγκρότηση των εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και την ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους και την εμπέδωση της αντίστοιχης κουλτούρας ποιότητας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 29/3/2022 - 30/5/2022

Αποτελέσματα 1 - 10 από 82 από 9