Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 142 από 15

Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης Ρομά στο Βόρειο Αιγαίο - Επιδότηση ενοικίου

Εξασφάλιση του «κατοικείν» στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση – μετεγκατάσταση πληθυσμού περιθωριοποιημένων ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά, σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις, και παράλληλα παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 16/10/2020 - 14/12/2020

Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή-υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ Επιτελικών Δομών και Δικαιούχων του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" [ΠΡ 53]

Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκπόνηση μελέτης που αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εκπόνηση δράσεων σχετικές με το ανθρώπινο δυναμικό του Δημοσίου Τομέα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 16/10/2020 - 30/6/2023

Επιμορφωτική δράση ενάντια στη σχολική βία

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 14/10/2020 - 30/11/2020, -

Πρόληψη, αγωγή και προαγωγή της υγείας για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Υλοποίηση πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περίοδος υποβολής: 14/10/2020 - 23/11/2020

Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης και πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής

Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης και πιστοποίησης μαθητών Γ΄τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 13/10/2020 - 31/12/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως συμπραττόντων φορέων στο πλαίσιο πράξεων επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στον αγροδιατροφικό κλάδο

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών συμπραττόντων φορέων, είναι συναφείς με το αντικείμενο της πράξης και τον αγροδιατροφικό κλάδο και διαθέτουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση των πράξεων "Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα άνω των 30 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο" και "Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο" για την υποβολή δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 14/10/2020 - 30/10/2020, ώρα 17:00

Δίκτυο διασφάλισης δημόσιας υγείας στην Πελοπόννησο με ενίσχυση των μονάδων και φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 (Δράση Β')

Θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια μέσω πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπιση της επιδημίας Covid 19 σε χώρους μεταναστών/προσφύγων, μετακινούμενων πληθυσμών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 13/10/2020 - 30/11/2020

Aνάπτυξη/ επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων προγραμμάτων

Αναβάθμιση του θεσμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μέσω των επαγγελματικών περιγραμμάτων καθώς συμβάλλουν στη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση και συνεισφέρουν στην προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, στη βελτίωση της ποιότητας, ελκυστικότητας και αποτελεσματικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και στην αύξηση της διαφάνειας και της ποιότητας στην εργασία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 6/10/2020 - 6/11/2020

Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων

Δημιουργία Δομής προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στον Δήμο Πατρέων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 8/10/2020 - 15/1/2021

Κέντρα Κοινότητας στο Βόρειο Αιγαίο

Χρηματοδότηση ενός Κέντρου Κοινότητας σε κάθε Δήμο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για 3 χρόνια.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 5/10/2020 - 13/11/2020, έως 16:00

Αποτελέσματα 1 - 10 από 142 από 15