Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ενιαίος Κατάλογος Προμηθευτών Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κατά την περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ. αριθμ. πρωτ. Υπουργική Απόφαση 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) «Διαδικασίες Κατάρτισης, Έγκρισης, Ανάθεσης και Υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», για τις Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (όπου υπάγεται και η ΕΥΣΕΚΤ) συγκροτείται ενιαίος κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών.

 

Στους ακόλουθους συνδέσμους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτική ενημέρωση για τη διαδικασία εγγραφής στους αντίστοιχους καταλόγους:


Σημειώνεται ότι, το Μητρώο Προμηθευτών της ΕΥΣΕΚΤ που ίσχυε για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 έχει καταργηθεί. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα τα οποία είχαν συμπεριληφθεί σε αυτό, δύνανται να εγγραφούν στους καταλόγους της ΕΑΣ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στις σχετικές προσκλήσεις.

 

Αιτήσεις για καταχώρηση στους καταλόγους ή για τροποποιήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι 31.12.2023.


 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/11/2019

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ