Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφόρηση και Επικοινωνία

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η πληροφόρηση και η επικοινωνία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελούν - όπως ίσχυε και στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους ΕΣΠΑ 2007-2013 και Γ' ΚΠΣ 2000-2006 - θεσμική υποχρέωση αλλά και κρίσιμη πτυχή για τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

 

Ιδιαίτερα στην εποχή της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας, η επικοινωνία αποτελεί επιπλέον μια σημαντική προτεραιότητα, ώστε οι πολίτες αφενός να γνωρίζουν πώς επενδύονται οι δημοσιονομικοί πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου να ενημερώνονται για τις δράσεις που υλοποιούνται και για το πως μπορούν να συμμετέχουν και να ωφελούνται από αυτές.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας  για το ρόλο και τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, δεδομένου  το ΕΚΤ καλείται να συμβάλλει στο μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης ειδικότερα όσον αφορά στην αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας.

 

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε ενημέρωση σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

 

 

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/08/2022