Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας

12/9/2022

Βασικός στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση των γνώσεων και η βελτίωση των δεξιοτήτων 16.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, ώστε να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ικανότητα και εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης να αποκτήσουν το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές ενότητες. Ενδεικτικά ανφέρονται: 
​​
• Στέλεχος διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων
• Τεχνικός παραγωγής επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών
• Συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
• Τεχνίτης εργαλειομηχανών
• Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου
• Στέλεχος περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης, οι οποίες περιλαμβάνουν τις κάτωθι ενέργειες: 
• Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (5 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).
• Υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 120 ωρών. 
• Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.​


Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/9/2022