Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έως σαράντα (40) συνεργάτες/συνεργάτιδες (εφεξής: Συνεργάτης) στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 “Διαδικτυακά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς”,

8/12/2022

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έως σαράντα (40) συνεργάτες/συνεργάτιδες (εφεξής: Συνεργάτης) στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 “Διαδικτυακά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς”, του Υποέργου 1 “Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή” της Πράξης “Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία” με κωδικό ΟΠΣ 5074743 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020”, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

Το αντικείμενο του έργου της σύμβασης, η διάρκεια αυτής και τα απαιτούμενα προσόντα των συνεργατών/ριών αναφέρονται παρακάτω.
Το Ελληνικό Κέντρο κινηματογράφου έχει αναπτύξει μία ψηφιακή πλατφόρμα του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου απευθύνεται στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια και επιχειρεί να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλους/ες τους/ις μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς της χώρας (εφεξής: έργο).

Οι στόχοι του έργου είναι:

 Η χρήση του κινηματογράφου ως εκπαιδευτικού εργαλείου για τις ανάγκες του
 αναλυτικού προγράμματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 Η συζήτηση γύρω από θέματα που αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους.
 Η εισαγωγή των παιδιών στην τέχνη του κινηματογράφου και την οπτικοακουστική παιδεία γενικότερα.
 Η πρόσβαση των παιδιών σε ταινίες εθνικής και παγκόσμιας φιλμογραφίας υψηλής ποιότητας.
 Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή των παιδιών και στην ενθάρρυνση της ομαδικής δουλειάς. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο έργο θα εξοικειωθούν με τη χρήση των ταινιών ως εκπαιδευτικού εργαλείου και θα μπορούν στο μέλλον να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε οπτικοακουστικό υλικό με αυτόν τον τρόπο. Ο συνολικός αριθμός των ταινιών που θα συμπεριληφθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΚΚ εκτιμάται σε τουλάχιστον 92 και 10 εκπαιδευτικά βίντεο.

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην χρήση της εν λόγω πλατφόρμας. ​

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/12/2022