Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 115 από 12

Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής: 4/12/2018 - 31/12/2018

Συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων (Β' κύκλος)

Αναμένεται

Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη εργαλείων στρατηγικής πληροφόρησης των κοινωνικών, οικονομικών εταίρων και επιχειρήσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής:

Συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων (Β’ κύκλος)

Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη εργαλείων στρατηγικής πληροφόρησης των κοινωνικών, οικονομικών εταίρων και των επιχειρήσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 30/11/2018 - 15/2/2019

Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου

Yποβοήθηση της πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 27/11/2018 - 31/1/2019

Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Υλοποίηση της λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περίοδος υποβολής: 3/12/2018 - 31/12/2019

Δράσεις καταπολέμησης των εξαρτήσεων στην Κοινότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Λειτουργία νέων δομών/υπηρεσιών που καλύπτονται από το ήδη υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τους οργανισμούς κατά των εξαρτήσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής: 26/11/2018 - 30/4/2019

Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Κοινότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Παροχή μιας σειράς υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, σύμφωνα με τον Ν. 2716/1999, όπως ισχύει και στηρίζονται σε αποφάσεις έγκρισης σκοπιμότητας της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις οποίες διασφαλίζεται η ανταπόκριση των δομών στον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου και αναλαμβάνεται η δέσμευση χρηματοδότησης της συνέχισης της λειτουργίας τους από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας μετά το πέρας του προγράμματος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής: 26/11/2018 - 30/4/2019

Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Κρήτης

Υλοποίηση της λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Κρήτης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης

Περίοδος υποβολής: 15/11/2018 - 28/12/2018

Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα στην Περιφέρεια Ηπείρου

Παροχή μιας σειράς υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, σύμφωνα με τον Ν. 2716/1999, όπως ισχύει και στηρίζονται σε αποφάσεις έγκρισης σκοπιμότητας της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις οποίες διασφαλίζεται η ανταπόκριση των δομών στον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου, αλλά κυρίως η βιωσιμότητά τους μετά το πέρας του προγράμματος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 15/11/2018 - 21/5/2019

Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου Επόμενης Γενιάς

Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων διαφόρων τομέων της οικονομίας στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική οικονομία μέσω της εφαρμογής μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεων που αφορούν το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο Επόμενης Γενιάς (NGA Plan).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 12/11/2018 - 31/12/2018

Αποτελέσματα 1 - 10 από 115 από 12