Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 105 από 11

Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων στον Δήμο Αθηναίων

Παρεμβάασεις με στόχο την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 11/2/2019 - 31/12/2019

Ανάπτυξη Τοπικών Ομάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ανάπτυξη και λειτουργία διεπιστημονικών τοπικών ομάδων επαγγελματιών υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΤΟΜΥ) για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού ευθύνης, με έμφαση στην αγωγή υγείας της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 28/1/2019 - 31/12/2019

Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της Περιφερειακής εξειδίκευσης στα Ιόνια Νησιά

Παρεμβάσεις για την αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης των ανέργων στην απασχόληση στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 21/1/2019 - 22/3/2019

Ε-Counseling - Επαγγελματική Συμβουλευτική μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον τομέα του τουρισμού

Παροχή διαδραστικών υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 1.000 συμμετέχοντες που μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών (άνεργοι, εργαζόμενοι, φοιτητές, επιχειρηματίες, επαγγελματίες όλων των κλάδων κλπ) που διαμένουν στην Ελλάδα και ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ή απασχολούνται ήδη στον τουριστικό τομέα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 10/10/2018, έως την κάλυψη όλων των θέσεων

Παρατηρητήριο αναδιάρθρωσης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανοιχτής πρόσβασης με τη μορφή Παρατηρητηρίου αναδιάρθρωσης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού, τις παραγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις σύγχρονες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 14/1/2019 - 28/2/2019

Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά στην Περιφέρεια Κρήτης

Σύσταση και λειτουργία Ομάδων Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης στο πλαίσιο της δημιουργίας υποδομών ατομικής υγιεινής και δράσεων περιβαλλοντικής υγιεινής και παροχής συνοδευτικών υπηρεσιών για 3 έτη, για την επίτευξη του στόχου της πρόσβασης ειδικών κοινωνικών ομάδων σε αγαθά κοινής ωφέλειας και τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους ένταξης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης

Περίοδος υποβολής: 14/1/2019 - 31/12/2019

Ανάπτυξη δομών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενίσχυση του δικτύου δομών Ψυχικής Υγείας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 21/12/2018 - 28/2/2019

Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από τις Τοπικές Ομάδες Υγείας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Η παροχή υπηρεσιών πρωτ/μιας φροντίδας υγείας από τις Τοπικές Ομάδες Υγείας αποσκοπεί στην καθολική προσιτή πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες του συνόλου του πληθυσμού χωρίς διακρίσεις και στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 20/12/2018 - 28/2/2019, και ώρα 14.00

Παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τις Τοπικές Ομάδες Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αποσκοπεί στην καθολική προσιτή πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες του συνόλου του πληθυσμού χωρίς διακρίσεις, και στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 3/12/2018 - 31/12/2019

Ανάπτυξη Τοπικών Ομάδων (ΤΟΜΥ) Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αποσκοπεί στην καθολική προσιτή πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες του συνόλου του πληθυσμού χωρίς διακρίσεις και στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 20/12/2018 - 1/3/2019

Αποτελέσματα 1 - 10 από 105 από 11