Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 83 από 9

Υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Απόκτηση ή/και επικαιροποίηση - διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων, 29-64 ετών, και απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 16/4/2018 - 31/5/2018

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και η ισότιμη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των φοιτητών ΑΜΕΑ, των φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 28/3/2018 - 1/6/2018

Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ Δήμου Αθηναίων - ΕΚΤ

Ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες και σχετίζονται με την διοικητική λειτουργία και υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ, κατά την άσκηση των διαχειριστικών αρμοδιοτήτων του, σε ότι αφορά το τμήμα των πράξεων του ΕΠ "Aττική 2014-2020" με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 28/3/2018 - 31/12/2022

Δημιουργία Δομών στήριξης επιχειρηματικότητας (ΕKΤ), στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Υλοποίηση της δημιουργίας δομών στήριξης επιχειρηματικότητας (ΕKΤ), στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περίοδος υποβολής: 20/3/2018 - 31/5/2018

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε τομείς που αναδεικνύονται από τις εγκεκριμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Υλοποίηση κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε τομείς που αναδεικνύονται από τις εγκεκριμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περίοδος υποβολής: 20/3/2018 - 31/5/2018

Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων για ανέργους σε τομείς που αναδεικνύονται από τις εγκεκριμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Υλοποίηση συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων για ανέργους σε τομείς που αναδεικνύονται από τις εγκεκριμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περίοδος υποβολής: 20/3/2018 - 31/5/2018

Ανάπτυξη των δράσεων της Υπηρεσίας EURES για τη διευκόλυνση της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ανάπτυξη των δράσεων της υπηρεσίας EURES για τη διευκόλυνση της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 19/3/2018 - 31/3/2020

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Ενίσχυση και η υποστήριξη φοιτητών ΑΜΕΑ, φοιτητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) ή χαμηλών εισοδηματικών τάξεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, για τη φοίτηση και την ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ή σε ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες με χαμηλά εισοδήματα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 27/2/2018 - 30/4/2018

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης

Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος δομημένου με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών και η ισότιμη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, των κοινωνικά ευάλωτων φοιτητών και των φοιτητών ΑΜεΑ ή /και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, του ΤΕΙ Κρήτης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης

Περίοδος υποβολής: 27/2/2018 - 30/4/2018

Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ [ΠΡ_27]

Χρηματοδότηση της απλούστευσης και προτυποποίησης των διαδικασιών της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), μέσω της βελτίωσης της διοικητικής λειτουργίας της, της υποστήριξης του έργου της σε νομικό, λειτουργικό και οργανωτικό επίπεδο και της συνακόλουθης πιλοτικής εφαρμογής των νέων προτύπων και διαδικασιών που θα προκύψουν.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 20/2/2018 - 11/5/2018

Αποτελέσματα 1 - 10 από 83 από 9