Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 90 από 9

Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης και της βελτιστοποίησης των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας στο εμπόριο, με την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων

Προσαρμογή των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εμπορική δραστηριότητα - ανεξάρτητα από τον κλάδο της οικονομίας στον οποίο εντάσσονται καθώς και των εργαζομένων που επιθυμούν να απασχοληθούν στο εμπόριο, για την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις εμπορικές πωλήσεις.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 30/11/2017 - 28/2/2018

Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

Κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων 5.000 ωφελουμένων οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή λιμένα ή ξηράς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων της ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς, όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/Α/23-2-2017) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. πρωτ. οίκ. 20303/383/2017 (ΦΕΚ 1623/Β/11-5-2017), όπου και ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής, οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΜΦ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 30/11/2017 - 28/2/2018

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Δημιουργία Δομής για την ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής σπουδών στους φοιτητές/τριες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (φοιτητές με αναπηρίες μόνιμες ή προσωρινές, προβλήματα υγείας ή/και ψυχικής υγείας, αλλοδαποί φοιτητές, κλπ.) προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή τους στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 30/11/2017 - 31/1/2018

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και η ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ καθώς και των ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 30/11/2017 - 31/1/2018

Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης στην Περιφέρεια Αττικής

Δημιουργία δομής υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 27/11/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας

Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ καθώς και των ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις του ΤΕΙ Αθήνας μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 21/11/2017 - 15/1/2018

Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Β' κύκλος)

Παρεμβάσεις αναβάθμισης των λειτουργιών των Φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, των εποπτευόμενων Φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης και των Ανεξάρτητων Αρχών για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 10/11/2017 - 31/12/2020

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και η ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑμεΑ καθώς και των ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 11/11/2017 - 27/12/2017

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ισότιμη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των φοιτητών ΑΜΕΑ και των φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περίοδος υποβολής: 9/11/2017 - 22/12/2017

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου

Aύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και η ισότιμη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των φοιτητών ΑΜΕΑ και των φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες του Παντείου Πανεπιστημίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 10/11/2017 - 22/12/2017

Αποτελέσματα 1 - 10 από 90 από 9