Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 104 από 11

Ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων [ΠΡ_39]

Αναμένεται

Ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της ΓΓΙΦ μέσω της δημιουργίας μιας ευέλικτης και καλά συντονισμένης διοικητικής δομής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 3/12/2018 - 11/1/2019

Ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου στους Φορείς του Δημόσιου τομέα [ΠΡ_37]

Χρηματοδότηση έργων που αφορούν στην ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου και της επιθεώρησης στους δημόσιους φορείς και στην επιχειρησιακή ενδυνάμωση των ελεγκτικών λειτουργιών με την ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζουν καθώς και στην παροχή συμβουλευτικού ρόλου προς τους εποπτευόμενους οργανισμούς.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 17/10/2018 - 30/4/2019

Δράσεις αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στην Ήπειρο

Αναμένεται

Λειτουργία νέων δομών και υπηρεσιών που καλύπτονται από το ήδη υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τους οργανισμούς κατά των εξαρτήσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 22/10/2018 - 21/2/2019

Δράσεις αναβάθμισης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης [ΠΡ_36]

Αναδιοργάνωση του τρόπου διοίκησης των καταστημάτων κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με έμφαση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 15/10/2018 - 1/3/2019

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ στο πλαίσιο των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ προς τους Δικαιούχους στο πλαίσιο ΣΒΑΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περίοδος υποβολής: 10/10/2018 - 29/3/2019

Παροχή υπηρεσιών για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν την πρόληψη, τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη μείωση της βλάβης που προκαλείται από τη χρήση ουσιών, αλλά και στην αντιμετώπιση των επιμέρους προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 8/10/2018 - 31/12/2018

Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Παροχή μιας σειράς υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα σύμφωνα με τον Ν. 2716/1999.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 8/10/2018 - 31/12/2018

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα νέα προγράμματα σπουδών και στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και αναθεώρηση και παραγωγή (όπου κρίνεται αναγκαία) των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 2/10/2018 - 15/11/2018

Συστημικές δράσεις υποστήριξης τομέα ψυχικής υγείας [ΠΡ_35]

Υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας, με στόχο την καθολική υγειονομική κάλυψη, και την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης σε τομείς όπως η οργάνωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, η εξασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος Ψυχικής Υγείας, η αξιολόγηση των Υπηρεσιών και η ανάπτυξη κοινοτικών δομών, η τομεοποίηση και η διασύνδεσή τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 1/10/2018 - 15/1/2019

Λειτουργία One-stop-shop Κέντρων Κοινότητας ευπαθών ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες (β΄φάση) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρων Κοινότητας και Κινητών Μονάδων και διάρκεια λειτουγίας 3 έτη.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 24/9/2018 - 30/11/2018

Αποτελέσματα 1 - 10 από 104 από 11