Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 131 από 14

Δράσεις για την Επαγγελματική & κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η ανάπτυξη στοχευμένων παρεμβάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην αγορά εργασίας ατόμων που πλήττονται έντονα από την οικονομική κρίση (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργες γυναίκες, πληθυσμός σε συνθήκες φτώχειας) καθώς και ειδικών ευπαθών κοινωνικά ομάδων (ΑΜΕΑ , μετανάστες κλπ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 10/8/2018 - 15/10/2018

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

Αναμένεται

Η δράση αφορά στη σύσταση του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στη Περιφέρεια Ηπείρου

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 27/8/2018 - 31/10/2018, και ώρα 14.00

Κέντρα Ημέρας για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Λειτουργία ειδικών Κέντρων Ημέρας ως μονάδων ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας ασθενών με άνοια και άλλες συναφείς διαταραχές.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περίοδος υποβολής: 8/8/2018 - 30/11/2018

Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕΚΕΣ)

Επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που θα στελεχώσουν τη νεοσύστατη εκπαιδευτική δομή των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ), των Περιφερειακών Διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το ν.4547/2018 (ΦΕΚ102/Α).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 6/8/2018 - 14/9/2018

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την Ενδεικτική Δράση «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία» στο πλαίσιο «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019» με δυνητικό Δικαιούχο την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α)

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 1/8/2018 - 31/8/2018, Ώρα λήξης 14:00

Λειτουργία ξενώνα αστέγων Βόλου

Αναμένεται

Κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων σε συμφωνία με την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη για την διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη. Αφορά στη χρηματοδότηση λειτουργίας για 3 έτη από το Δήμο Βόλου Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας που θα παρέχει υπηρεσίες σε αστέγους με δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 25 άτομα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής: 20/8/2018 - 31/12/2018

Λειτουργία δομής φιλοξενίας αστέγων στη Λάρισα

Αναμένεται

Κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων σε συμφωνία με την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη για την διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη. Αφορά στη χρηματοδότηση λειτουργίας για 3 έτη από το Δήμο Λαρισαίων Υπνωτηρίου που θα παρέχει υπηρεσίες σε αστέγους με δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 30 άτομα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής: 20/8/2018 - 31/12/2018

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων - Β' κύκλος

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων (ΜΕ). Θα κατανεμηθούν 601 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα σε 7 επιστημονικούς κλάδους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 2/8/2018 - 28/9/2018

Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/ επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 1/8/2018 - 20/8/2018, ώρα 12:00 μεσημέρι

Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 8/8/2018 - 14/9/2018, ώρα 13:00

Αποτελέσματα 1 - 10 από 131 από 14