Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 - Προσκλήσεις (ενημέρωση 24/03/2023)

Το πρόγραμμα "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας" αφορά στη χρηματοδότηση της παροχής διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε Εκπαιδευτικά​ Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμμα εκδίδουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ενδιαφερόμενους, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας σε διάφορα επιστημονικά πεδία και για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, καλούνται να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά επιστημονικό πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με τις προσκλήσεις που εκδίδονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ενεργές Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2022-2023:

Δεν υπά​​ρχουν ενεργές Προσκλήσεις​


​Έληξαν:

  • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών​: 3 θέσεις - Υποβολή έως 10​/02/2023​ - ​Πρόσκληση

  • Πανεπιστήμιο ​Μακεδονίας​​: 2 θέσεις - Υποβολή έως 15/02/2023 - 1η Πρόσκληση​2η Πρόσκληση​

  • ​​​Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: 4 θέσεις - Υποβολή έως 20/02/2023 - ​Πρόσκληση

  • Πολυτεχνείο Κρήτης: 1 θέση - Υποβολή έως 24/02/2023 - Πρόσκληση​

  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 5 θέσεις - Υποβολή έως 26/02/2023​ - ​Πρόσκληση

  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 1 ​θέση ​- Υποβολή έως 06/03/2023 - Πρόσκληση​

  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 1 ​θέση ​- Υποβολή έως 03/04/2023 - Πρόσκληση​

  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 6 θέσεις - Υποβολή έως 05/04/2023​ - ​Πρόσκληση​​Σημειώνεται ότι στο espa.gr δημοσιεύονται οι Προσκλήσεις που αποστέλλονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους για την πλήρη ενημέρωσή τους, να επισκέπτονται και τους διαδικτυακούς τόπους των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που τους ενδιαφέρουν.​

Σε ποιους απευθύνεται

Νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού

Περίοδος υποβολής

από 5/7/2022

Οι ενδιαφερόµενοι/ες για την εκάστοτε πρόσκληση υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας και τα σχετικα δικαιολογητικά στη διεύθυνση που ορίζει η πρόσκληση του ιδρύματος που τους ενδιαφέρει.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Όι γενικοί όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας από κάθε φυσικό πρόσωπο από ...

Τι χρηματοδοτείται

Η αμοιβή για κάθε έργο ανάθεσης τριών μαθημάτων ορίζεται στο ποσό των 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ). Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των 3 μαθημάτων, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται αναλογικά.

Σχετικά αρχεία

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Διεύθυνση
Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Διοίκησης – Έναντι Γέφυρας Αράχθου, 47 100 Άρτα
Τηλ
26810 50034
Φαξ
26810 76405
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Διεύθυνση
Κτίριο ΚΕΠΑ - ΕΛΚΕ, Ισόγειο - Γραφείο 5, 157 84 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Τηλ
210 7275871
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/6/2023