Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Προσκλήσεις (ενημέρωση 1/5/2022)

Το πρόγραμμα "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας" αφορά στη χρηματοδότηση της παροχής διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμμα εκδίδουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ενδιαφερόμενους, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας σε διάφορα επιστημονικά πεδία και για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, καλούνται να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά επιστημονικό πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με τις προσκλήσεις που εκδίδονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.


Έληξαν:
 

 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 144 θέσεις - Υποβολή έως 13/07/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: 125 θέσεις - Υποβολή έως 15/07/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 7 θέσεις - Υποβολή έως 17/07/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: 58 θέσεις - Υποβολή έως 26/07/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 107 θέσεις - Υποβολή έως 27/07/2021 - Πρόσκληση

 • Πάντειο Πανεπιστήμιο: 35 θέσεις - Υποβολή έως 29/07/2021

 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 107 θέσεις - Υποβολή έως 28/07/2021 - Πρόσκληση

 • Πολυτεχνείο Κρήτης: 25 θέσεις - Υποβολή έως 2/08/2021 - Πρόσκληση

 • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: 75 θέσεις - Υποβολή έως 4/08/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 61 θέσεις - Υποβολή έως 6/08/2021 - Πρόσκληση

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 157 θέσεις - Υποβολή έως 13/08/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 63 θέσεις - Υποβολή έως 18/08/2021 - Πρόσκληση

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 167 θέσεις - Υποβολή έως 20/08/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 348 θέσεις - Υποβολή έως 25/08/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς: 36 θέσεις - Υποβολή έως 27/08/2021 - Πρόσκληση

 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 31 θέσεις - Υποβολή έως 27/08/2021 - Πρόσκληση

 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: 14 θέσεις - Υποβολή έως 27/08/2021 - Πρόσκληση

 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 29 θέσεις - Υποβολή έως 3/09/2021 - Πρόσκληση

 • Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ): 61 θέσεις - Υποβολή έως 6/09/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 1 θέση - Υποβολή έως 30/09/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 10 θέσεις - Υποβολή έως 25/09/2021 - Πρόσκληση

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 9 θέσεις - Υποβολή έως 30/09/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 2 θέσεις - Υποβολή έως 5/10/2021 - Πρόσκληση

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 5 θέσεις - Υποβολή έως 8/10/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 1 θέση - Υποβολή έως 12/10/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 2 θέσεις - Υποβολή έως 16/10/2021 - Πρόσκληση

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 2 θέσεις - Υποβολή έως 18/10/2021 - Πρόσκληση

 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 4 θέσεις - Υποβολή έως 20/10/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 5 θέσεις - Υποβολή έως 21/10/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 1 θέση - Υποβολή έως 22/10/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 1 θέση - Υποβολή έως 16/11/2021 - Πρόσκληση

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 1 θέση - Υποβολή έως 19/11/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 3 θέσεις - Υποβολή έως 13/12/2021 - Πρόσκληση

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 6 θέσεις - Υποβολή έως 14/12/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 1 θέση - Υποβολή έως 27/12/2021 - Πρόσκληση

 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 3 θέσεις - Υποβολή έως 6/01/2022 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 1 θέση - Υποβολή έως 4/01/2022 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 13 θέσεις - Υποβολή έως 15/01/2022 - Πρόσκληση

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 10 θέσεις - Υποβολή έως 14/01/2022 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 1 θέση - Υποβολή έως 12/01/2022 - Πρόσκληση

 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 2 θέσεις - Υποβολή έως 17/01/2022 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 14 θέσεις - Υποβολή έως 17/01/2022 - Πρόσκληση

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 10 θέσεις - Υποβολή έως 26/01/2022 - Πρόσκληση

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 2 θέσεις - Υποβολή έως 25/01/2022 - Πρόσκληση

 • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: 13 θέσεις - Υποβολή έως 3/02/2022 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 3 θέσεις - Υποβολή έως 3/02/2022 - Πρόσκληση

 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 1 θέση - Υποβολή έως 1/02/2022 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 1 θέση - Υποβολή έως 2/02/2022 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: 26 θέσεις - Υποβολή έως 4/02/2022 - Πρόσκληση

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 5 θέσεις - Υποβολή έως 11/02/2022 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς: 33 θέσεις - Υποβολή έως 17/02/2022 - Πρόσκληση

 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 1 θέση - Υποβολή έως 25/02/2022 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 4 θέσεις - Υποβολή έως 25/02/2022 - Πρόσκληση

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 5 θέσεις - Υποβολή έως 7/03/2022 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 12 θέσεις - Υποβολή έως 21/03/2022 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 2 θέσεις - Υποβολή έως 20/04/2022 - ΠρόσκλησηΣημειώνεται ότι στο espa.gr δημοσιεύονται οι Προσκλήσεις που αποστέλλονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους για την πλήρη ενημέρωσή τους, να επισκέπτονται και τους διαδικτυακούς τόπους των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που τους ενδιαφέρουν.

Σε ποιους απευθύνεται

Νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού

Περίοδος υποβολής

από 10/2/2020

Οι ενδιαφερόµενοι/ες για την εκάστοτε πρόσκληση υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας και τα σχετικα δικαιολογητικά στη διεύθυνση που ορίζει η πρόσκληση του ιδρύματος που τους ενδιαφέρει.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Όι γενικοί όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας από κάθε φυσικό πρόσωπο από ...

Τι χρηματοδοτείται

Η αμοιβή για κάθε έργο ανάθεσης τριών μαθημάτων ορίζεται στο ποσό των 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ). Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των 3 μαθημάτων, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται αναλογικά.

Σχετικά αρχεία

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Δημήτριος Μαρέτας
Διεύθυνση
Κτίριο Διοίκησης (έναντι γέφυρας Αράχθου), 471 00 Άρτα
Τηλ
26810 50034
Φαξ
26810 76405
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/6/2022