Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 
Αποτελέσματα 1 - 10 από 206 από 21
Ευρετήριο Όρων Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/9/2017
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020 / Παράρτημα 7: Εγχειρίδιο Διαδικασιών


Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/7/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/7/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Παραρτήματα - Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/7/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Κωδικοποιημένη έκδοση N. 4314/2014 (Μέρος Ι και ΙΙ)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΥΑ 44201/ΕΥΘΥ 317/12.04.2017 (ΦΕΚ 1573/Β/09.05.2017) Τροποποίηση της ΥΑ 69131/ΕΥΘΥ 624/ 22.06.2015 "Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης του άρθρου 10 του ν. 4314/2014"


Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/5/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Υλικό δημοσιότητας για τα 60 χρόνια του ΕΚΤ (toolkit)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/4/2017
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εθνικό Δίκτυο Αξιολόγησης - Συνάντηση δικτύου, Αθήνα 6/3/2017


Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/4/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04.04.2017), άρθρα 58 και 59 τροποποιήσεις Ν. 4314


Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/4/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Τουρισμού , Υπουργείο Επικρατείας
ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (ΦΕΚ 677/B/3.3.2017) Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας κ διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για ανάθεση κ υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/3/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης


Αποτελέσματα 1 - 10 από 206 από 21