Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ 5483/20.01.2023 (ΦΕΚ 390/Β/30.01.2023) Διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων και αναζήτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/1/2023

  • PDF (177,54 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/2/2023

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ