Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στον πολυτιμότερο πόρο της, τον άνθρωπο. Είναι ένα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. που μέσω της συγχρηματοδότησης δεκάδων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών έργων, στόχο έχει την υποστήριξη της απασχόλησης με τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση πιο δίκαιων ευκαιριών απασχόλησης για όλους τους πολίτες.

Το ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, με σκοπό να βελτιώσει τις ευκαιρίες εργασίας, προωθώντας την απασχόληση και αυξάνοντας τη γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα των εργαζομένων. Πενήντα και πλέον χρόνια μετά, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού εξακολουθεί να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/06/2018