Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με μια ματιά

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στις ιδρυτικές Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφηκαν στη Ρώμη το 1957, εκτός από το στόχο της συνένωσης των οικονομιών της Ευρώπης, έγινε πρόβλεψη και για την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων της ευρωπαϊκής κοινωνίας με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

 

Έξι δεκαετίες μετά, το ΕΚΤ αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στον άνθρωπο, προσφέροντας σε εκατομμύρια Ευρωπαίους κάθε χρόνο, ευκαιρίες και δυνατότητες να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

 

Στην Ελλάδα, μέσω της συγχρηματοδότησης δεκάδων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών έργων, το ΕΚΤ έχει στόχο να βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη, να καταπολεμήσει τη φτώχεια, τις κοινωνικές ανισότητες και κάθε μορφής  διάκριση στην αγορά εργασίας, να προάγει την εκπαίδευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση, καθώς και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες.

 

Τι έργα συγχρηματοδοτεί το ΕΚΤ στην Ελλάδα και πως συνδέεται με το ΕΣΠΑ; Πως υλοποιούνται οι δράσεις του και ποια είναι η διαδικασία συμμετοχής; Πως ωφελούνται τελικά οι πολίτες;

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022