Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 187 από 19 σελίδες

Oριστικά αποτελέσματα προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών (Β΄ κύκλος)

11/10/2017 - Ανακοίνωση

Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα «Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2017», οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειομένων ανέργων για το «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, ...

Αξιολόγηση για την Ανάπτυξη – 1ο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης

10/10/2017 - Ανακοίνωση

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης διοργανώνει το πρώτο ετήσιο συνέδριό της, με θέμα "Αξιολόγηση για την Ανάπτυξη: Εφαρμογή της Παγκόσμιας Ατζέντας Αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο".

Οριστικά αποτελέσματα προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 ∆ήµους (Β' κύκλος)

6/10/2017 - Ανακοίνωση

Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειοµένων ανέργων του «Προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 ∆ήµους θύλακες υψηλής ανεργίας συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης των συµµετεχόντων, ...

Προσωρινά αποτελέσματα για τη δράση «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

5/10/2017 - Ανακοίνωση

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση ...

Χορήγηση πρόσθετων voucher για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (παιδικοί σταθμοί) 2017-2018

22/9/2017 - Ανακοίνωση

Σχετική αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017.

Ξεκίνησε η 2η περίοδος υποβολών για τη δράση "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β' κύκλος)"

7/9/2017 - Ανακοίνωση

Ξεκίνησε χθες η 2η περίοδος υποβολών για τη δράση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Β΄Κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 11/10/2017.

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης ανέργων για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους (Β΄ κύκλος)

23/8/2017 - Δελτίο Τύπου

Αναρτήθηκαν στη διαδικυακή πύλη του ΟΑΕΔ, τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος.

Προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων και κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α' Κύκλος)»

10/8/2017 - Ανακοίνωση

Ανακοινώθηκε η Απόφαση Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, ...

Πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος "Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας"

8/8/2017 - Δελτίο Τύπου

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη συνολικά 2.868 ατόμων που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Τεχνική συνάντηση για την ενεργοποίηση των δράσεων υγείας στα ΠΕΠ και τη χρήση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων

18/7/2017 - Εκδηλώσεις - Συνέδρια

Στο πλαίσιο συντονισμού των δράσεων ΕΚΤ που υλοποιούνται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, η ΕΥΣΕΚΤ διοργάνωσε τεχνική συνάντηση τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017.

Αποτελέσματα 1 - 10 από 187 από 19 σελίδες