Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 160 από 16 σελίδες

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υποστηρίζει εκατομμύρια Ευρωπαίους

6/1/2017 - Δελτίο Τύπου

Έκθεση αξιολόγησης των επενδύσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, με ειδικές εκθέσεις για κάθε κράτος μέλος, δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπερκάλυψη στόχου απορρόφησης ΕΣΠΑ το 2016

4/1/2017 - Ανακοίνωση

Ο στόχος του έτους 2016 για την απορρόφηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 έχει υπερκαλυφθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Οριστική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους δυνητικούς δικαιούχους της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

30/11/2016 - Ανακοίνωση

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 λήγει οριστικά η προθεσμία υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης. Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση της προθεσμίας αυτής οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

15/11/2016 - Ανακοίνωση

Εντός του Νοεμβρίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, θα δημοσιευθεί η προκήρυξη ενός νέου προγράμματος για 10.000 ανέργους ηλικίας 30-49 ετών.

Αποτελέσματα δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

27/10/2016 - Ανακοίνωση

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ...

Ένταξη της πράξης "Κέντρα Δια Βίου Μάθησης - Νέα Φάση" στο ΕΣΠΑ 2014-2020

18/10/2016 - Ανακοίνωση

Η πράξη έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση και διεύρυνση του θεσμού των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που είτε ιδρύθηκαν και λειτούργησαν κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο από ΟΤΑ Α' βαθμού, είτε πρόκειται τώρα να λειτουργήσουν για πρώτη φορά.

Ένταξη της πράξης για Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Εργαζομένων και Ανέργων - Ανακατανομή θέσεων για το πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαικής Εμπειρίας

14/10/2016 - Ανακοίνωση

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 η πράξη «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων». Επίσης ανακοινώθηκε επανακατάνομη αδιάθετων θέσεων στο πλάισιο της δράσης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής ...

Οι δράσεις ΕΣΠΑ που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση - Συνέντευξη τύπου

12/10/2016 - Ανακοίνωση

Οι δράσεις ΕΣΠΑ που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση παρουσιάστηκαν στην κοινή συνέντευξη τύπου με θέμα τον «Νέο χαρακτήρα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την Ανώτατη Εκπαίδευση». της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Σίας Αναγνωστοπούλου ...

Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά

11/10/2016 - Ανακοίνωση

Υπογράφηκε στις 5/10/2016 από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, κ. Γ. Ιωαννίδη, η ένταξη της πράξης «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση ...

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, 6.339 θέσεων πλήρους απασχόλησης σε 34 Δήμους, θύλακες υψηλής ανεργίας

4/10/2016 - Ανακοίνωση

Στόχος της δράσης είναι αφενός η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου η αναβάθμιση των προσόντων τους ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, παράγοντας ταυτόχρονα ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 160 από 16 σελίδες