Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας

Έχουν λήξει

Το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις, ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, καλεί υποψηφίους/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη 70 θέσεων εκπαιδευόμενων για 7 τμήματα (10 θέσεις ανά τμήμα) για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος, στο πλαίσιο εφαρμογής του Πακέτου Εργασίας (Π.Ε.) 1 «Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας», διάρκειας 25 ωρών ανά τμήμα.

Τα θεματικά αντικείμενα και οι πόλεις υλοποίησης έχουν ως εξης:

Νέοι με Αναπηρία: Οι προκλήσεις της σύγχρονης εποχής - Αθήνα,

Νέοι με Αναπηρία: Οι προκλήσεις της σύγχρονης εποχής - Θεσσαλονίκη,

Γυναίκες και παιδιά με αναπηρία: Μια εισαγωγή στα δικαιώματά τους - Λάρισα,

Εισαγωγή στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες - Ιωάννινα,

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ρόδος,

Δικαιώματα των ατόμων με  αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Κέρκυρα,

Εισαγωγή στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες - Πάτρα

Σε ποιους απευθύνεται

Οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες πρέπει να είναι:

- Αιρετά στελέχη και εργαζόμενοι του αναπηρικού κινήματος

Περίοδος υποβολής

από 28/1/2023 έως 13/2/2023 (ώρα 15:00)

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης hr.inesamea@gmail.com ψηφιακούς φακέλους συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και την αίτηση σε zip/rar αρχείο είτε με τη μορφή pdf, png, jpg είτε με χρήση υπηρεσίας διαδικτυακής μεταφοράς αρχείων, βάζοντας στο θέμα του email «ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ/Η».

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες χρειάζεται να υποβάλουν υπογεγραμμένη την αίτηση η οποία είναι συνημμένη στην πρόσκληση ...

Τι χρηματοδοτείται

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω Δράση δεν είναι επιδοτούμενη για τους/τις εκπαιδευομένους/ες και θα υλοποιηθεί αποκλειστικά διά ζώσης.

Καλύπτεται το κόστος μετακίνησής τους από και προς το τμήμα εκπαίδευσης καθώς και η διαμονή και διατροφή τους. Τα προαναφερθέντα παρέχονται μόνο στην περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι/ες διαμένουν σε άλλη περιφερειακή ενότητα ή περιφέρεια.

Μετά την επιτυχή υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις,ΙΝ-ΕΣΑμεΑ
Διεύθυνση
Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη

Ευαγγελία Καλλιμάνη, Σπυριδούλα Γεωργοπούλου

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/2/2023