Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2019-2020 στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Προσκλήσεις

Το πρόγραμμα "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας" αφορά στη χρηματοδότηση της παροχής διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμμα εκδίδουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ενδιαφερόμενους, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας σε διάφορα επιστημονικά πεδία και για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, καλούνται να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά επιστημονικό πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με τις προσκλήσεις που εκδίδονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ενεργές Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2019–2020 (έως 25/6/2020):

  • Ιόνιο Πανεπιστήμιο: 40 θέσεις - Υποβολή έως 3/7/2020 - Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία και εδώ.

  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 65 θέσεις - Υποβολή έως 3/7/2020 - Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία και εδώ.

  • Πάντειο Πανεπιστήμιο: 35 θέσεις - Υποβολή έως 3/7/2020 - Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία και εδώ.

  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 29 θέσεις - Υποβολή ώς 14/7/2020 - Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία και εδώ.

  • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 29 θέσεις - Υποβολή έως 17/7/2020 - Πρόσκληση στα Σχετικά Αρχεία και εδώ.

  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 109 θέσεις - Υποβολή έως 23/7/2020 - Πρόσκληση στα Σχετικά Αρχεία και εδώ.

Σημειώνεται ότι στο espa.gr δημοσιεύονται οι Προσκλήσεις που αποστέλλονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους για την πλήρη ενημέρωσή τους, να επισκέπτονται και τους διαδικτυακούς τόπους των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που τους ενδιαφέρουν.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Σε ποιους απευθύνεται

Νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού

Όροι και προϋποθέσεις

Όι γενικοί όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας από κάθε φυσικό πρόσωπο από ...

Τι χρηματοδοτείται

Η αμοιβή για κάθε έργο ανάθεσης τριών μαθημάτων ορίζεται στο ποσό των 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ). Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των 3 μαθημάτων, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται αναλογικά.

Περίοδος υποβολής

από 10/2/2020

Οι ενδιαφερόµενοι/ες για την εκάστοτε πρόσκληση υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας και τα σχετικα δικαιολογητικά στη διεύθυνση που ορίζει η πρόσκληση του ιδρύματος που τους ενδιαφέρει.

Πρόσκληση Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Διεύθυνση
Τ.Θ. 1939, Εσταυρωμένος, 710 04 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ
2810 379315, 2810 379175
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
zournatzidou@staff.teicrete.gr
Πρόσκληση Πανεπιστημίου Πατρών
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Κατερίνα Μιχαλοπούλου
Διεύθυνση
Πανεπιστημιούπολη Πατρών - Κτίριο Α
Τηλ
2610 997225
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Πρόσκληση Πανεπιστημίου Κρήτης
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας - Βαρβάρα Κοπανάκη
Τηλ
28310 77948
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Πρόσκληση Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ειδικός Λογαρισμός Κονδυλίων Έρευνας - Κυριακή Διαμαντοπούλου
Διεύθυνση
Βουλγαροκτόνου 30, 114 72 Αθήνα
Τηλ
210 6492209
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Πρόσκληση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών
Διεύθυνση
Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα
Τηλ
210 8203830
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Πρόσκληση Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Διεύθυνση
Εγνατία 156, 54636, Θεσσαλονίκη
Τηλ
2310-891462
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Πρόσκληση Παντείου Πανεπιστημίου
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα
Τηλ
210 9201444
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/7/2020