Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση για το Ποιοτικό Πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης - Πείτε τη γνώμη σας

6/5/2022

 

Σκοπός της διαβούλευσης

Η σύσταση του Συμβουλίου του 2014 σχετικά μ’ ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης αποσκοπούσε στη βελτίωση της ποιότητας της πρακτικής άσκησης, ιδίως σχετικά με το περιεχόμενο της μάθησης και της κατάρτισης και τις συνθήκες εργασίας. Η Επιτροπή αξιολογεί τώρα τον βαθμό στον οποίο επιτεύχθηκαν οι στόχοι του ποιοτικού πλαισίου κατά την περίοδο 2014-2021, κατά πόσον το πλαίσιο εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασκουμένων και των εργοδοτών και κατά πόσον υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα της πρακτικής άσκησης και δεν περιέχονται σ’ αυτό. Οι συνεισφορές στη δημόσια διαβούλευση θα τροφοδοτήσουν και θα βοηθήσουν την αξιολόγηση.

 

Ποιός μπορεί να συμμετάσχει 

Όλοι οι πολίτες, και ιδίως οι νέοι και οι νέες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης, είναι ευπρόσδεκτοι να πάρουν μέρος στην διαβούλευση. Οργανώσεις που εκπροσωπούν τη νεολαία, κοινωνικοί εταίροι, δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεις, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και ερευνητές μπορούν επίσης να συνεισφέρουν, αν ενδιαφέρονται. Πολύτιμες θα είναι, επίσης, οι απόψεις των οργανισμών που προσφέρουν πρακτική άσκηση.

 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 13 Ιουνίου 2022.

 

Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και να συμμετάσχετε, πατήστε εδώ

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/5/2022