Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε)

1/9/2022

 
Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με την οποία καθορίζεται το "Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής  Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε)"​​​​​​​​​​​
 
Η υπ. αριθ. 82759/29-8-2022 ΚΥΑ αποτελεί το γενικό κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο περιγράφονται οι κατευθύνσεις που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, διατυπώνοντας τους κοινούς διαχειριστικούς κανόνες καθώς και τις κοινές αρχές για την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων και επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης. 
 
Στόχος είναι η εξασφάλιση της ομοιογένειας και η αναβάθμιση της ποιότητας των ενεργειών της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της  Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 
Τα παραπάνω προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), όπως επίσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).
 
Δείτε το κείμενο της ΚΥΑ στα Σχετικά αρχεία.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/9/2022