Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανακοίνωση ΕΕΤΑΑ προς τους φορείς για ένταξή τους στο Μητρώο Φορέων & Δομών για τη δράση προσχολικής εκπαίδευσης και ΚΔΑΠ 2022-2023

13/7/2022

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 - 2023

 

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προκειμένου να καταρτίσει ενδεικτικό και μη εξαντλητικό Κατάλογο Φορέων/Δομών, προς διευκόλυνση - ενημέρωση των νόμιμων εκπροσώπων των παιδιών και ατόμων με αναπηρία – κατόχων “αξιών τοποθέτησης” (vouchers) της παραπάνω δράσης,

 

καλεί τους Φορείς με:

- Βρεφικούς – Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς

- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας

- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.)

 

να δηλώσουν συμμετοχή, εάν επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον ανωτέρω Κατάλογο, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας και φιλοξενίας σε ωφελούμενα παιδιά και άτομα με αναπηρία.

 

Η συμμετοχή στο Μητρώο είναι δυνατή και μετά την ανάρτηση του αρχικού Ενδεικτικού Πίνακα, και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, αλλά όχι αργότερα από τις 30/4/2023.

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς με τον ΑΦΜ τους και τον ειδικό κωδικό που ήδη διαθέτουν ή θα αποκτήσουν κατά την είσοδό τους στην ειδική εφαρμογή, θα μπορούν να αιτηθούν την ένταξή τους στο Μητρώο Φορέων / Δομών, ακολουθώντας τις αντίστοιχες Οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην εφαρμογή.

 

Επικοινωνία: jgin@eetaa.gr (κα Γκίνη) 

Φορέας

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/7/2022