Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πιο κοινωνική Ευρώπη έως το 2030

23/6/2022

 

Το Σχέδιο Δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων καθορίζει τη φιλοδοξία της ΕΕ για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη που εστιάζει στις θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες και την κοινωνική ένταξη και η οποία μεταφράζεται σε τρεις κοινωνικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030:

 

  • Τουλάχιστον το 78% των ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών θα πρέπει να εργάζονται
  • Τουλάχιστον το 60% όλων των ενηλίκων θα πρέπει να συμμετέχουν σε κατάρτιση κάθε χρόνο
  • ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό θα πρέπει να μειωθεί κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων παιδιών, σε σύγκριση με το 2019

 

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να καθορίσουν τους εθνικούς τους στόχους, ως συμβολή σε αυτή την κοινή προσπάθεια, όλα τα κράτη μέλη έχουν μέχρι τώρα εντοπίσει και υποβάλει εθνικούς στόχους, οι οποίοι είναι είτε οριστικοί είτε προκαταρκτικοί.

 

Τους στόχους αυτούς παρουσίασαν στο πρόσφατο συμβούλιο EPSCO στις 16 Ιουνίου οι υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ (δείτε τα Σχετικά αρχεία).

 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την ισχυρή δέσμευση των κρατών μελών να καταστήσουν την Ευρώπη δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και γεμάτη ευκαιρίες και θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των κοινωνικών στόχων που έχουν τεθεί, στο πλαίσιο του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2023.

 

Φορέας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/6/2022