Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποτροφίες ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ

16/3/2022

 

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας, Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά 500 θέσεων που απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί το χρονικό διάστημα από 01/05/2017 έως 30/06/2019.

 

Oι θέσεις θα κατανεμηθούν στους εξής 7 επιστημονικούς κλάδους:

1. Φυσικές Επιστήμες
2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
3. Γεωργικές Επιστήμες
4. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
6. Κοινωνικές Επιστήμες
7. Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες


μέγιστης διάρκειας 16 μηνών, προκειμένου οι υποψήφιοι να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα.

 

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται, ηλεκτρονικά, έως τις 30/3/2022 και ώρα 17:00 στη διεύθυνση https://ams.iky.gr/ και στη συνέχεια θα αποσταλούν ταχυδρομικά στο ΙΚΥ τα δικαιολογητικά του ΚΕΦ. Γ, παρ.3 της πρόσκλησης έως τις 9/4/2022.

 

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ τηλ.: 210 3726395, 353, 345, 326, 324, 346 και e-mail: diagwnismoi@iky.gr

 

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται στα τηλ.: 210 3726366, 376 και e-mail: ikywebsupport@iky.gr

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Φορέας

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/6/2022