Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ευρετήριο όρων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναζήτηση με βάση το αρχικό γράμμα (Α-Ω, Α-Ζ)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 15 από 2 σελίδες

Μακροχρόνια ανεργία

Η κατάσταση της ανεργίας στην οποία βρίσκεται ο άνεργος για χρονικό διάστημα πάνω από 12 μήνες και είναι εγγεγραμμένος στις καταστάσεις ανέργων στις αρμόδιες υπηρεσίες απασχόλησης.

Μεγάλα 'Εργα

Πρόκειται για ενέργειες οι οποίες περιλαμβάνουν σειρές εργασιών, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών που έχουν ως στόχο να ολοκληρώσουν μια αδιαίρετη εργασία συγκεκριμένης οικονομικής ή τεχνικής φύσης με σαφώς προσδιορισμένους στόχους και με: συνολικό κόστος άνω των ...

Μειονεκτικές Περιοχές (Less favorite areas)

Ως μειονεκτικές περιοχές χαρακτηρίζονται: ορεινές περιοχές με σημαντικό περιορισμό των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης της γης και σημαντική αύξηση του κόστους της εκμετάλλευσής της περιοχές που απειλούνται με εγκατάλειψη των χρήσεων γης και στις οποίες η διατήρηση ...

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη επιστημονική εργασία και έρευνα που αποσκοπεί στην εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, ώστε στο πλαίσιο της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου να καταστεί ευχερής και αποτελεσματική ...

Μερικό Κλείσιμο Επιχειρησιακού Προγράμματος

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό, το μερικό κλείσιμο ενός ΕΠ αφορά Πράξεις που έχουν περατωθεί κατά τη διάρκεια περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους. Μια Πράξη θεωρείται ότι έχει περατωθεί εάν οι δραστηριότητές της όντως πραγματοποιήθηκαν ...

Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Κάθε πράξη επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει ένα επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία ενός προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση. ...

Μεταφορά στερεών αποβλήτων

Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα συλλογής στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης ή μεταφόρτωσης.

Μεταφόρτωση στερεών αποβλήτων

Οι εργασίες μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα συλλογής σε άλλα μέσα μεταφοράς με ενδεχόμενη συμπίεσή τους(στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται κινητός ή μόνιμος σταθμός μεταφόρτωσης).

Μέτρο για το ΕΠ Αλιεία

Σειρά Πράξεων που έχουν ως στόχο την εφαρμογή ενός άξονα προτεραιότητας του ΕΠ Αλιεία.

Μέτρο για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Πρόκειται για δέσμη Πράξεων που συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός άξονα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αποτελέσματα 1 - 10 από 15 από 2 σελίδες
Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ