Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μερικό Κλείσιμο Επιχειρησιακού Προγράμματος

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό, το μερικό κλείσιμο ενός ΕΠ αφορά Πράξεις που έχουν περατωθεί κατά τη διάρκεια περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους. Μια Πράξη θεωρείται ότι έχει περατωθεί εάν οι δραστηριότητές της όντως πραγματοποιήθηκαν και έχουν καταβληθεί όλες οι σχετικές δαπάνες των Δικαιούχων και η αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά.

Μερικό κλείσιμο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μπορεί να πραγματοποιείται σε χρονικές περιόδους που καθορίζονται από το κράτος - μέλος.

Μερικό κλείσιμο πραγματοποιείται υπό τον όρο ότι το κράτος - μέλος διαβιβάζει τα εξής έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου δεδομένου έτους: 

  • Δήλωση Δαπανών για τις Πράξεις που έχουν περατωθεί και
  • Δήλωση μερικού κλεισίματος.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ