Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μεγάλα 'Εργα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόκειται για ενέργειες οι οποίες περιλαμβάνουν σειρές εργασιών, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών που έχουν ως στόχο να ολοκληρώσουν μια αδιαίρετη εργασία συγκεκριμένης οικονομικής ή τεχνικής φύσης με σαφώς προσδιορισμένους στόχους και με:

  • συνολικό κόστος άνω των 25 εκατομμυρίων Ευρώ στον τομέα του περιβάλλοντος και
  • άνω των 50 εκατομμυρίων Ευρώ σε άλλους τομείς.

Οι δαπάνες των μεγάλων έργων, στο πλαίσιο ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος, μπορούν να χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ