Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΜΠΕ

Η εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη επιστημονική εργασία και έρευνα που αποσκοπεί στην εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, ώστε στο πλαίσιο της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου να καταστεί ευχερής και αποτελεσματική η προσπάθεια για την αποτροπή της ρύπανσης και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος με την αξιοποίηση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ