Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το «Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης ΕΚΤ»

15/3/2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γ.Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισων Ευκαιριών, Μονάδα Αξιολόγησης και Αποτίμησης Επιπτώσεων) έχει δημοσιεύσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης ΕΚΤ».

Σκοπός του έργου είναι η σύσταση ενός Δικτύου Αξιολόγησης Εμπειρογνωμόνων που θα συλλέγει, θα αναλύει και θα συνθέτει μελέτες αξιολόγησης που εκπονούνται από τα Κράτη Μέλη.

Το έργο συνεπάγεται την υπογραφή μίας σύμβασης με τη Γ.Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισων Ευκαιριών. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη σύσταση Δικτύου εθνικών εμπειρογνωμόνων, στο οποίο θα συμμετέχει τουλάχιστον ένας εμπειριγνώμονας από κάθε Κράτος Μέλος.

Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 9η Απριλίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Φορέας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/11/2013