Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία 2014-2020 - τελική αξιολόγηση

8/10/2021

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στις 5 Οκτωβρίου 2021 δημόσια διαβούλευση η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την εκ των υστέρων αξιολόγηση του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και την τελική αξιολόγηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress (EPMF).

 

Η διαβούλευση θα συμβάλει στην αξιολόγηση της συνάφειας, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της συνοχής και της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ στα δύο προγράμματα.

 

Απευθύνεται στους πολίτες της ΕΕ, σε κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις (διεθνείς, ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές), δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα, κοινωνικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις, τράπεζες και μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κοινωνικούς εταίρους, διεθνείς οργανισμούς, θεσμικά όργανα της ΕΕ καθώς και σε τυχόν άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

 

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο, έως τις 28 Δεκεμβρίου 2021.

 

Δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες.

 

Φορέας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/10/2021