Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ

6/12/2021

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει πρόσκληση σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και Πανεπιστήμια, γραφεία επικοινωνίας και άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, ώστε να επιλέξει δυνητικούς δικαιούχους για την υλοποίηση ορισμένων μέτρων ενημέρωσης που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

 

Ο κύριος στόχος είναι η παροχή υποστήριξης για την παραγωγή και τη διάδοση πληροφοριών και περιεχομένου που συνδέονται με την πολιτική συνοχής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη, με παράλληλο σεβασμό προς την πλήρη συντακτική ανεξαρτησία των εμπλεκόμενων φορέων.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση των έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων υπ' αριθμόν 2021CE16BAT001, εκτιμάται σε 7.000.000 ευρώ.Το ποσό της επιχορήγησης ανά δικαιούχο θα ανέλθει κατ’ ανώτατο όριο σε 300 000 ευρώ.

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 11 Ιανουαρίου 2022.

 

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από οποιονδήποτε από τους ακόλουθους αιτούντες:

  • οργανισμοί μέσων μαζικής ενημέρωσης / ειδησεογραφικά πρακτορεία (τηλεόραση, ραδιόφωνο, γραπτός Τύπος, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, νέα μέσα ενημέρωσης, συνδυασμός διάφορων μέσων ενημέρωσης)
  • μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί· − πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα
  • ερευνητικά κέντρα και ομάδες προβληματισμού (think tanks)
  • οργανώσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
  • ιδιωτικοί φορείς
  • δημόσιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές), με εξαίρεση τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή, σύμφωνα με το άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021.

 

Διαβάστε αναλυτικά τη διαδικασία και όρους συμμετοχής στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων που έχει αναρτηθεί στα Σχετικά αρχεία.

 

Πηγή: www.espa.gr

 

 

 

Φορέας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/12/2021