Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση ΕΕ για την επιλογή φορέα έμμεσης διαχείρισης της πρωτοβουλίας ESF Social Innovation+

5/10/2021

 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της πρόσκλησης αυτής, στοχεύει στην επιλογή του φορέα στον οποίο θα αναθέσει την υλοποίηση της πρωτοβουλίας με τίτλο «ESF Social Innovation+» κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Με συνολικό προϋπολογισμό 197 εκατ. Ευρώ, η πρωτοβουλία θα υποστηρίξει την ανάπτυξη και διάχυση της κοινωνικής καινοτομίας με δύο τρόπους:

 

  • Υποστήριξη διακρατικών έργων (διαχείριση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων)
  • Υποστήριξη για τη δημιουργία τεχνογνωσίας, τη δικτύωση και την επικοινωνία (δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Kοινωνικής Kαινοτομίας)

 

Η πρόσκληση απευθύνεται  στις Διαχειριστικές Αρχές του ΕΚΤ και σε φορείς υλοποίησης με εμπειρία στη διαχείριση διακρατικών προσκλήσεων και στην υποστήριξη της κοινωνικής καινοτομίας.

 

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 25 Οκτωβρίου 2021, 18:00 CET.

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πρόσκληση υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση EMPL-SOCIAL-INNOVATION@ec.europa.eu

 

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα συνοδευτικά αρχεία.

 

 

Φορέας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/10/2021