Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Μελέτη για τη συμβολή του ΕΚΤ στην υποστήριξη της απασχόλησης και της κινητικότητας

21/10/2020

 

Τα μέτρα απασχόλησης και κινητικότητας που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στοχεύουν στην προώθηση βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στην υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, έχοντας πολύ θετικό αντίκτυπο στους εργαζόμενους στην ΕΕ, όπως καταδεικνύει σχετική μελέτη.

 

Στην Ελλάδα, 2 τομεακά και 13 περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα υλοποιούν δράσεις για την απασχόληση και την κινητικότητα, με την εστίαση των επενδύσεων να είναι κυρίως στην καταπολέμηση του αυξανόμενου αριθμού των μακροχρόνια ανέργων, στη στήριξη της επανεκπαίδευσης σε νέες δεξιότητες και στη μείωση της αδήλωτης εργασίας.

 

Στα Σχετικά αρχεία θα βρείτε τη μελέτη αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των παρεμβάσεων του ΕΚΤ στην απασχόληση και κινητικότητα για την περίοδο 2014-2018, καθώς και συγκεκριμένα στοιχεία για τις κύριες δράσεις, αποτελέσματα και επιτεύγματα που αφορούν στην Ελλάδα.


 

Φορέας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/10/2020