Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση και τις δεξιότητες - Νέα πλατφόρμα Europass

3/7/2020

 

Την 1η Ιουλίου η Επιτροπή παρουσίασε μια δέσμη μέτρων πολιτικής για την απασχόληση και τις δεξιότητες, στην οποία περιλαμβάνονται:

 

 • Στήριξη για την απασχόληση των νέων - Οι νέοι αξίζουν όλες τις  ευκαιρίες για να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους ώστε να διαμορφώσουν το μέλλον της ΕΕ. Η Επιτροπή παρουσίασε ένα πακέτο υποστήριξης για την απασχόληση των νέων το οποίο αναπτύσσεται σε τέσσερις πτυχές:

 

  • Πρόταση για την ενίσχυση της Εγγύησης για τη Νεολαία (Youth Guarantee) για  άτομα ηλικίας 15-29 ετών με έμφαση στην καταπολέμηση κάθε διάκρισης και την ευρεία προσέγγιση των πιο ευάλωτων ομάδων.
  • Πρόταση για τον εκσυγχρονισμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με συστήματα πιο σύγχρονα, ελκυστικά, ευέλικτα και κατάλληλα για την ψηφιακή και πράσινη οικονομία.
  • Ανανέωση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για Μαθητεία (European Alliance for Apprenticeships) με προώθηση εθνικών συνασπισμών, στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενίσχυση συμμετοχής κοινωνικών εταίρων.
  • Πρόσθετα μέτρα τα οποία περιλαμβάνουν κίνητρα για απασχόληση και επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη ικανοτήτων, δίκτυα νέων επιχειρηματιών,  ενδοεταιρικά κέντρα κατάρτισης, κλπ.

 

 • European Skills Agenda – Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια επανάσταση δεξιοτήτων για να διασφαλίσει ότι οι πολίτες της μπορούν να προσαρμοστούν και να ευημερήσουν σε μια εποχή πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της οικονομίας αλλά και ανάκαμψης από την πανδημία του κορωνοϊού. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει φιλόδοξους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους για αναβάθμιση υφιστάμενων δεξιοτήτων και κατάρτιση σε νέες δεξιότητες για όλους, που θα επιτευχθούν εντός των επόμενων 5 ετών, μέσω 12 εμβληματικών δράσεων.

 

Η πρώτη από τις εμβληματικές δράσεις που ήδη εγκαινίασε η Επιτροπή είναι η νέα, ανανεωμένη πλατφόρμα Europass η οποία είναι  διαθέσιμη σε 29 γλώσσες https://europa.eu/europass/el

 

Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν και να δημιουργήσουν το προσωπικό τους προφίλ για να καταγράψουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους, να λάβουν καθοδήγηση για τη συγγραφή βιογραφικών,  να λάβουν προσαρμοσμένες προτάσεις εργασίας (μέσω EURES) με βάση το προφίλ τους, να μοιραστούν το προφίλ τους με εργοδότες και υπηρεσίες απασχόλησης και να λάβουν προσαρμοσμένες προτάσεις εκπαιδευτικών μαθημάτων.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

 

- European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience

Υouth Employment Support: a bridge to jobs for the next generation

- Europass: take the next step!

 

Φορέας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/7/2020