Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης για τα Κέντρα Δία Βίου Μάθησης – Νέα φάση

Έχουν λήξει

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 16 θέσεων Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης και 60 θέσεων Υπευθύνων Εκπαίδευσης για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα ΚΔΒΜ απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κλπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Έχουν ως στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων διά βίου μάθησης (π.χ. επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, μαθηματική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες, επιχειρηματικότητα κλπ.)

Οι θέσεις Υπευθύνων εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπεύθυνων Εκπαίδευσης θα καλυφθούν με τη σύναψη συμβάσεων έργου. Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, αναλαμβάνει την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου στα ΚΔΒΜ ευθύνης του, διασφαλίζοντας υψηλά ποιοτικά δεδομένα στη λειτουργία τους και στην εκπαιδευτική διαδικασία. O Επικεφαλής Υπεύθυνων Εκπαίδευσης, αναλαμβάνει το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία των δομών εκπαίδευσης στην γεωγραφική περιφέρεια ευθύνης του.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Περίοδος υποβολής

από 19/4/2019 έως 10/5/2019

Η αίτηση διατίθεται από την ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ http://www.inedivim.gr/ και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://hypatia.it.minedu.gov.gr/.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν μοριοδότηση βάσει συγκεκριμέων κριτηρίων που αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση ...

Τι χρηματοδοτείται

Εισφορές και αμοιβές των επικεφαλής υπευθύνων εκπαίδευσης και των υπευθύνων εκπαίδευσης.

Προϋπολογισμός

€ 810.707

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα
Τηλ
213 1314630

Ευαγγελία Κεφαλά

213 1314632
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/5/2019