Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2023 [ΠΡ_67]

Έχουν λήξει

Συνέχιση της συγχρηματοδότησης της διάρκειας συμβάσεων του επικουρικού προσωπικού Φορέων Υγείας Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2023, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των φορέων υγείας, της δημόσιας υγείας, της προστασίας της υγείας τόσο των ευάλωτων ομάδων όσο και ατόμων καθώς και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας.​

Η συνέχιση της συγχρηματοδότησης της απασχόλησης του ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως επικουρικού προσωπικού παρέχει δυνατότητες ενδυνάμωσης, εκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων του υφιστάμενου και πρόσθετου προσωπικού, το οποίο μετά από μια περίοδο οικονομικής κρίσης και υποεπένδυσης σε υπηρεσίες υγείας έχει δοκιμαστεί και επιβαρυνθεί σωματικά και ψυχολογικά. Απασχολείται δε σε φορείς της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, στις οποίες λειτουργούν υψηλής δυναμικότητας Νοσοκομεία, τα οποία περιλαμβάνονται στο σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ (όπως Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία", Γ.Ν. Παίδων "Η Αγία Σοφία", Γ.Ν. Παίδων "Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού", Γ.Ν.Α "Γ. Γεννηματάς", Πανεπιστημιακό Γ.Ν.Α Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ., Γ.Ν.Α. “Λαϊκό”, Γ.Ν.Θ. "ΑΧΕΠΑ", Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο", ΓΝΘ Άγιος Παύλος) όπως και σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αυτοί οι φορείς υγείας διαχειρίζονται το μεγαλύτερο όγκο περιστατικών και υποστηρίζουν τη λειτουργία και των λοιπών Νοσοκομείων της χώρας, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας υποδεχόμενα περιστατικά από όμορα Νοσοκομεία ή Νοσοκομεία άλλων Διοικητικών Περιφερειών, καθώς και από το δίκτυο των Μονάδων ΠΦΥ. Η εν λόγω δράση εκτός από την συγχρηματοδότηση του επικουρικού προσωπικού περιλαμβάνει και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης συντονισμού στο επίπεδο της πράξης και χαρακτηρίζεται από: 

  • συμπληρωματικότητα με άλλων δράσεις στήριξης της Υγείας που συγχρηματοδοτήθηκαν από τα διαρθρωτικά ταμεία, ΕΚΤ και ΕΤΠΑ, REACT EU και ειδικότερα, με την αντίστοιχη δράση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 353.160.320,25€ (συμπερ. απλοπ. κόστους 15%) που συγχρηματοδοτείται από τα ΠΕΠ των 13 Περιφερειών 
  • συμπερίληψη της στο Εθνικό Σχέδιο του Υπ. Υγείας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης της COVID-19.​​​​​

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υπουργείο Υγείας​
  • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (ΕΔΕΥΠΥ)
  • Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα (Μονάδες Υγείας Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας & ε​ποπτευόμενοι φορείς Υπουργείου Υγείας)​

Περίοδος υποβολής

από 19/4/2023 έως 10/7/2023

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Προϋπολογισμός

€ 49.147.200

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
213 2018000, 2018020
Φαξ
213 2018037

Βίκυ Γρίβα

213 2018033
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/7/2023