Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ

Έχουν λήξει Θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν σε: 
  • ​αμοιβές εκπαιδευτών για τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών αντικειμένων/γνώσεων
  • επιδότηση πρακτικής άσκησης μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης
  • προμήθεια του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού (όπως αναλώσιμα, λοιπά είδη σχετικά με την υλοποίηση των μαθημάτων)
  • πάγιες λειτουργικές δαπάνες και γενικά έξοδα
  • εκσυγχρονισμό του συστήματος καταγραφής των στοιχείων κατάρτισης μέσω της ψηφιοποίησης των σχετικών διαδικασιών, της αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, της απλούστευση και της ευελιξίας στη λειτουργία των δομών προς όφελος των χρηστών
  • άλλες δράσεις για την αναβάθμιση της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σε ποιους απευθύνεται

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙ​Μ)​

Περίοδος υποβολής

από 5/8/2022 έως 31/12/2022

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

​Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 134.934.800

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278042, 210 3278131
Φαξ
210 3278128

Ιωάννης Χατζηφάνης

210 3278013
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/12/2022