Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στέγαση των φοιτητών των ΑΕΙ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ΕΚΠΑ & Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Έχουν λήξει

Κάλυψη της στέγασης φοιτητών που φοιτούν σε πόλη διαφορετική από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους (ή και μόνιμης κατοικίας των κηδεμόνων τους) και σε ΑΕΙ που είτε δεν διαθέτουν φοιτητικές εστίες είτε οι ανάγκες για την κάλυψη στέγασης σε φοιτητές χαμηλών εισοδημάτων είναι μεγαλύτερες από τη δυνατότητα κάλυψης, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (ενδεικτικά κριτήρια: να φοιτούν σε πόλη διαφορετική από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους ή/και μόνιμης κατοικίας των κηδεμόνων τους, να μη διαθέτουν οι ίδιοι ή οι κηδεμόνες τους οικία στον πόλη που φοιτούν, να έχουν χαμηλό εισόδημα κλπ.)

Σε ποιους απευθύνεται

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

Περίοδος υποβολής

από 22/7/2021 έως 30/9/2023

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο ...

Προϋπολογισμός

€ 6.516.510

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278042, 210 3278131
Φαξ
210 3278128

Ευγενία Δούκα

210 3278109
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/9/2023