Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος

Έχουν λήξει

Πρόσβαση στην απασχόληση και διατήρηση στην αγορά εργασίας του ενεργού πληθυσμού των περιοχών/τομέων που πλήττονται, μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και ολοκληρωμένων σχεδίων απασχόλησης τοπικού χαρακτήρα - Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Ενεργές πολιτικές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Παρεμβάσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς αποκατάστασης και προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ) - Μονάδα ΣΤ΄«Υποστήριξης»
  • Λοιποί Δυνητικοί Δικαιούχοι της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του ΕΠΕΑΑ

Περίοδος υποβολής

από 21/1/2011 έως 28/3/2013

Η ισχύς της παρούσας πρόσκλησης έληξε στις 28/3/2013 με την έκδοση της αριθ. 13500/ΕΥΣ2291/28.3.2013 (Κωδ. Πρόσκλησης 04/ΕΥΣ)

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Προϋπολογισμός

€ 4.000.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Διαχειριστική Αρχή ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» - EYΣ/Μονάδα Α’
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Νίκης 5-7, 101 80 Σύνταγμα, 5ος όροφος
Φαξ
210 3742064

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/9/2013