Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τεχνική Υποστήριξη της εφαρμογής του ΕΠ

Έχουν λήξει

Εξειδίκευση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και υποστήριξη της εφαρμογής, διαχείρισης, παρακολούθησης, επιθεώρησης, ελέγχου και αξιολόγησης του Προγράμματος. Υποστήριξη και υποβοήθηση των διοικητικών δομών και μηχανισμών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και δημοσιότητα. Λήψη αμέσων μέτρων για την ανακούφιση και στήριξη των τοπικών πληθυσμών που πλήττονται η/και του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες μιας κρίσης.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ) - Μονάδα ΣΤ΄«Υποστήριξης»
  • Λοιποί Δυνητικοί Δικαιούχοι της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του ΕΠΕΑΑ

Περίοδος υποβολής

από 21/1/2011 έως 28/3/2013

Η ισχύς της παρούσας πρόσκλησης έληξε στις 28/3/2013 με την έκδοση της αριθ. 13500/ΕΥΣ2291/28.3.2013 (Κωδ. Πρόσκλησης 04/ΕΥΣ)

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Προϋπολογισμός

€ 2.352.016

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Διαχειριστική Αρχή ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» - EYΣ/Μονάδα Α’
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Νίκης 5-7, 101 80 Σύνταγμα
Φαξ
210 3742064

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/9/2013