Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ευρετήριο όρων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναζήτηση με βάση το αρχικό γράμμα (Α-Ω, Α-Ζ)


Αποτελέσματα 1 - 3 από 3 από 1 σελίδες

Λαϊκή Επιμόρφωση

Με τον όρο Λαϊκή Επιμόρφωση εννοούμε κάθε μορφή οργανωμένης εκπαίδευσης έξω από το σχολικό σύστημα, με σκοπό την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του καθένα, ανεξάρτητα από επίπεδο, ηλικία και φύλο, καθώς και την ενεργητική συμμετοχή του στην κοινωνική, ...

Λευκές Βίβλοι

Οι λευκές βίβλοι που εκδίδονται από την Επιτροπή είναι έγγραφα που περιλαμβάνουν προτάσεις κοινοτικής δράσης σε συγκεκριμένους τομείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν προέκταση των πράσινων βίβλων, σκοπός των οποίων είναι η έναρξη διαδικασίας διαβουλεύσεων ...

Λογιστικοί Έλεγχοι Πράξεων (audit)

Πρόκειται για ελέγχους σε πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου ανά δωδεκάμηνο από την 1η Ιουλίου 2008 επί δείγματος πράξεων που επιλέγεται βάσει μεθόδου η οποία καθορίζεται ή εγκρίνεται επίσης ...

Αποτελέσματα 1 - 3 από 3 από 1 σελίδες
Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ