Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ευρετήριο όρων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναζήτηση με βάση το αρχικό γράμμα (Α-Ω, Α-Ζ)


Αποτελέσματα 1 - 9 από 9 από 1 σελίδες

Ιδιωτική Συμμετοχή

Το τμήμα του Συνολικού Κόστους Προγράμματος, Άξονα, Μέτρου ή Έργου, που καλύπτεται από ιδιωτικά κεφάλαια, επιπλέον της Δημόσιας Δαπάνης.

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (δημόσια)

Θεσμός για την επαγγελματική κατάρτιση των αποφοίτων Λυκείου. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ ύστερα από κατάρτιση διάρκειας μέχρι τεσσάρων εξαμήνων μπορούν να αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Το εκπαιδευτικό και διοικητικό ...

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Το ΙΓΜΕ ιδρύθηκε το 1976 και είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, σε θέματα γεωεπιστημών. Βασικός σκοπός του, είναι η γεωλογική μελέτη της χώρας, η έρευνα και η αξιολόγηση των ορυκτών πρώτων υλών (πλην υδρογοναθράκων) και υπογείων νερών. ...

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Το ΙΝΕΠ ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ) και έχει σκοπό να εκπαιδεύει υπαλλήλους που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, την Περιφερειακή Διοίκηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε ΝΠΔΔ καθώς και σε υπαλλήλους του ευρύτερου δημοσίου τομέα (π.χ. ΔΕΗ, ...

Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Ινστιτούτο με σκοπό τη μελέτη, προαγωγή και διάδοση των αρχών και της πρακτικής του μάνατζμεντ, στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που εντάσσεται στο γενικότερο σκοπό της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και εδρεύει στην Αθήνα. ...

Ινστιτούτο Οικονομίας των Κατασκευών

Το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) ιδρύθηκε το 1998 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το ΥΠΕΧΩΔΕ, με αντικείμενο την έρευνα και μελέτη θεμάτων που αφορούν τον σχεδιασμό, το κόστος, την παραγωγικότητα, τη χρηματοδότηση, την ποιότητα ...

Ισόρροπη Συμμετοχή Ανδρών και Γυναικών

Το μοίρασμα θέσεων ισχύος και λήψης αποφάσεων (40 - 60 % συμμετοχή κάθε φύλλου) μεταξύ ανδρών και γυναικών σε κάθε σφαίρα της ζωής που αποτελεί σημαντική προϋπόθεση γιά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ισότητα ευκαιριών

Η ισότητα των ευκαιριών αποτελεί γενική αρχή, οι δύο ουσιαστικές πτυχές της οποίας είναι η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας και η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η εν λόγω αρχή εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς, ιδίως, στον οικονομικό, κοινωνικό, ...

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση

Τα κράτη - μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων υλοποίησης των Ταμείων. Τα κράτη - μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα ...

Αποτελέσματα 1 - 9 από 9 από 1 σελίδες
Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ