Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόγραμμα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης για 7.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Έχουν λήξει

Η Πράξη αφορά υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε 7.000 ωφελουμένους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης) και συγκεκριμένα:

  1. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση των ωφελούμενων για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους ανέλιξη.
  2. Κατάρτιση για την συμπλήρωση και ενίσχυση γνώσεων σε στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 50 έως 120 ωρών, τόσο σε οριζόντιες όσο και σε επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, στα ευρύτερα θεματικά πεδία του ηλεκτρονικού επιχειρείν και των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, αποσκοπούν στην βελτίωση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων, ενώ θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Επιπλέον, αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, οι οποίοι πρέπει να είναι:

  1. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, δηλ. να απασχολούνται: με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου ή ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση), ή με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου ή ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση), ως αμειβόμενοι με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.
  2. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. απόφοιτοι Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980 ή απόφοιτοι Γυμνασίου για τους υπόλοιπους
  3. Να είναι πάνω από 18 ετών.

Περίοδος υποβολής

από 9/9/2019 έως 20/10/2019

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου. Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). Αναλυτικά τα Δικαιολογητικά συμμετοχής στη σελ. 14 της Πρόσκλησης.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα κριτήρια στη σελ. 12 της Πρόσκλησης. ...

Τι χρηματοδοτείται

Για κάθε ωφελούμενο, προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 5€ ανά ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής, όπου προβλέπεται) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Ώρες θεωρητικής κατάρτισης: 50 έως 96 ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης. Ώρες πρακτικής άσκησης: 0 έως 24 ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης.

Προϋπολογισμός

€ 437.500

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα
Τηλ
210 3259200
Φαξ
210 3259209

Πληροφορίες

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/10/2019