Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής 2019-2020

Έχουν λήξει

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από μητέρες (ή/και άτομα, γυναίκες και άνδρες, που τους έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια) για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας ώστε να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) & Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής:

 • Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και
 • Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία
 • Άτομα (γυναίκες και άνδρες), που τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών.
 • Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία 


οι οποίοι/ες επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών ή ατόμων με αναπηρία δηλαδή σε:

 • Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
 • Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας
 • Παιδικούς Σταθμούς
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).

 

Οι ωφελούμενες/νοι, που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές/τοί ή να είναι αυτοαπασχολούμενες/νοι ή
 • να είναι άνεργες/οι, οι οποίες/οι διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης της ανεργίας


Η επιλογή γίνεται βάσει μοριοδότησης συγκεκριμένων κριτηρίων που περιγράφονται στην Πρόσκληση. Οι ωφελούμενοι/νες που θα επιλεγούν θα λάβουν «Αξίες Τοποθέτησης (Voucher)» και θα επιλέγουν θέση σε Δομή (παιδικό σταθμό κλπ.) αντίστοιχη εκείνης για την οποία έλαβαν voucher.

Αναλυτικές πληροφορίες στην Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και
 • Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία
 • Άτομα (γυναίκες και άνδρες), που τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών
 • Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία

Περίοδος υποβολής

από 8/6/2019 έως 28/6/2019

Κάθε ενδιαφερόμενη/ος για να συμμετάσχει στην παρούσα Δράση, πρέπει:

 • να αναζητήσει το έντυπο της «Αίτησης Συμμετοχής - Δήλωσης» στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ

 • να συμπληρώσει και να υποβάλει την Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ

 • να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της "Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης", όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε έναν σφραγισμένο φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

Το έντυπο της "Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης", όπως αυτό έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλεται, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ, ανάλογα με την Περιφέρεια:

 • Γραφεία Αθηνών, Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα για τις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου.

 • Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας, Τσιμισκή 27, 546 24 Θεσσαλονίκη για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 • Γραφείο Θεσσαλίας, Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος, 412 22 Λάρισα για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων.

Περισσότερες πληροφορίες στην Αναλυτική Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι ωφελούμενες/νοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Να έχουν την ελληνική ...

Τι χρηματοδοτείται

Στο κείμενο της πρόσκλησης αναφέρονται τα ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης, που θα καταβάλλονται από την Ελληνική Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), ανά θέση που θα καλυφθεί και ανά κατηγορία για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών (κατηγορία θέσης).

Προϋπολογισμός

€ 270.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα
Τηλ
213 1320600
Φαξ
213 1320666

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/6/2019