Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συνδέσμου Δήμων Νοτίου Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)

Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α., κατά την άσκηση των διαχειριστικών αρμοδιοτήτων του, σε ότι αφορά το τμήμα των Πράξεων του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ενδεικτικές Δράσεις:

  • Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Αστικής Αρχής για την εφαρμογή της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Νοτίου Τομέα
  • Παρατηρητήριο Αξιολόγησης και Καινοτομιών
  • Μόνιμος κόμβος διαβούλευσης.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Δ/νση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Σύνδεσμου Δήμων Νοτίου Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)

Περίοδος υποβολής

από 4/4/2019 έως 31/12/2023

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής - Δ/νση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας (κτίριο Α220), Καλλιθέα 176 03 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 176.200

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, Κτίριο Α220, 176 03 Καλλιθέα
Τηλ
210 4810386
Φαξ
210 4810291

Γιαννούλα Κρόκου

210 4810386
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/4/2019