Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ ημεδαπών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Αττική

Χρηματοδότηση έως την 30/09/2023 των δικαιούχων για τη λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 5-9 ατόμων με αναπηρία, ημεδαπών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας της Περιφέρειας Αττικής για διάρκεια 18 μηνών, εκ των οποίων 3-5 άτομα θα είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, για δομές 5 έως και 7 ατόμων, 6-7 άτομα θα είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, για δομές 8 έως και 9 ατόμων. Ο αριθμός των ενοίκων, δικαιούχων διεθνούς προστασίας θα είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται η παρουσία τουλάχιστον δύο ενοίκων, ημεδαπών δικαιούχων, σε κάθε δομή ΣΥΔ.

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, για τα οποία ισχύουν σωρευτικά τα εξής:

  • Διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για μία ή περισσότερες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (ΣΥΔ) για την οποία/ες αιτούνται χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
  • Δεν έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΠΥ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα και συνεπώς δεν λαμβάνουν το ειδικό νοσήλιο – τροφείο για τις ΣΥΔ που ορίζει η υπ΄ αριθμ. Δ29α /Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048 ΚΥΑ «Ορισμός ειδικού νοσηλίου – τροφείου για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες». (ΦΕΚ 172, τ. Β΄, 30-01-2014).
  • Δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη επιπρόσθετη κρατική επιχορήγηση ή άλλου είδους χρηματοδότηση από δημόσιους φορείς, από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους (π.χ. κρατική επιχορήγηση από το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κλπ.) ή ιδιώτες (π.χ. εισφορές από ενοίκους, ή νόμιμους εκπροσώπους ή τρίτους, εκχώρηση μέρους του προνοιακού επιδόματος των ενοίκων, κλπ.), η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του ίδιου φυσικού αντικειμένου και δαπανών που θα καλυφθεί και συγχρηματοδοτηθεί από την παρούσα πρόσκληση.
  • Δεν χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής στο πλαίσιο της υπ αριθ. 2655/19-04-2020 πρόσκλησης ΑΤΤ109 (α/α 4268).

Περίοδος υποβολής

από 13/5/2022 έως 30/9/2022

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο ...

Προϋπολογισμός

€ 1.600.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Τηλ
213 1501500
Φαξ
213 1501501

Ειρήνη Ντότσικα

213 1501517
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/6/2022