Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη Νότια Αττική

Συμβουλευτική όλων των ωφελούμενων με στόχο τη διερεύνηση αναγκών, τον προσωπικό και επαγγελματικό απολογισμό και την κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης (5 ατομικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο). Σύνδεση των ωφελούμενων σε τμήματα κατάρτισης σχετικά με διαφορετικές θεματικές ενότητες που σχετίζονται με την Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα, όπως: Κοινωνική οικονομία - Επιχειρηματικότητα & Τουρισμός, Κοινωνική οικονομία - Επιχειρηματικότητα & Πολιτισμός.

Επαγγελματική κατάρτιση όλων των ωφελούμενων σε:

  • Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογές στην Κοινωνική Οικονομία - Επιχειρηματικότητα (διάρκεια 80 ώρες)
  • Κοινωνική Οικονομία - Επιχειρηματικότητα & Τουρισμός (διάρκεια κατά μέσο όρο 120 ώρες) 
  • Κοινωνική Οικονομία - Επιχειρηματικότητα & Πολιτισμός (διάρκεια κατά μέσο όρο 120 ώρες).

Πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων βάσει αναγνωρισμένων προτύπων (στις οριζόντιες δεξιότητες των ΤΠΕ).

Καταβολή επιδομάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΣυΔΝΑ - Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Περίοδος υποβολής

από 1/6/2021 έως 30/12/2022

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, στη διεύθυνση ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220), ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 03 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 800.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας Κτίριο Α220, 176 03 Καλλιθέα
Τηλ
210 4810386, 210 4811371, 210 4811578, 210 4811639
Φαξ
210 4810291

Στυλιανός Κουγιούφας

210 4810386
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/5/2022