Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την 2η Πρόσκληση του Προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που αφορά σε 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Δημόσιους Φορείς

13/11/2013

Ξεκίνησε στις 13/11/2013 στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ η υποβολή αιτήσεων για τη 2η από τις τέσσερις Προσκλήσεις που αφορούν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε Δημόσιους Φορείς (Επιβλέποντες Φορείς), η οποία συγχρηματοδοτείται στα πλαίσια του ΕΠ "Διοικητική Μεταρρύθμιση" του ΕΣΠΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 13/11/2013 έως 20/11/2013 και ώρα 12 μεσημβρινή στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στην ενότητα e-υπηρεσίες Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Η 2η Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε Δημόσιους Φορείς, Δήμους και Περιφέρειες της χώρας. 

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ενότητα Προσκλήσεις - Προκηρύξεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΚΤ και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο http://cms.esfhellas.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3858

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Διοικητική Μεταρρύθμιση"

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/1/2014