Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Έναρξη προγράμματος θέσεων κοινωφελούς εργασίας με την έκδοση της πρώτης πρόσκλησης για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Δήμους και Περιφέρειες, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων

25/9/2013

Εκδόθηκε από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού η πρώτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς).

Η πρώτη Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε Δήμους και Περιφέρειες της χώρας.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ενότητα Προσκλήσεις - Προκηρύξεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΚΤ και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο http://cms.esfhellas.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3855

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/1/2014

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ